Prihláste sa do tretieho ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

10. jan. 2019 • Iný

Prihláste sa do tretieho ročníka súťaže L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

Súťaž L'Oréal-UNESCO For Women in Science (Pre ženy vo vede) má svoje tretie pokračovanie. Ročník slovenskej edície programu na podporu mladých a nádejných vedkýň pre rok 2019 organizujú L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10-tisíc eur na podporu svojej profesionálnej kariéry. Prihlásiť sa je potrebné do 31. marca 2019. Registrácia je možná na webovej stránke súťaže.

Pre účastníčky platia nasledujúce podmienky: slovenské štátne občianstvo, titul PhD., vedecká činnosť, výskum v SR v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a v chemických vedách a v neposlednom rade vek do 45 rokov, dosiahnutý v čase uzatvorenia prihlášok.

Na registráciu do súťaže je potrebné zaslať nasledujúce dokumenty: vyplnený registračný formulár (elektronicky), kópia diplomu PhD., odborný životopis v anglickom jazyku, zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus, zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame publikovaných výsledkoch, opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany, odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku).

12 finalistiek bude prezentovať svoj projekt v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Slávnostný gala večer sa má konať v septembri 2019.

 

Zdroj informácií a foto:

https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/tretí-ročník-súťaže-loreal-unesco-pre-ženy-vo-vede/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Marec mesiac knihy 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vírusy k svojmu rozmnožovaniu potrebujú živú bunku ako hostiteľa.
Zistite viac