Prežiť zážitok na vlastnej koži sľubuje projekt Mineworld


Prežiť zážitok na vlastnej koži sľubuje projekt Mineworld

Do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE sa v rámci 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ dostal aj projekt Mineworld. Chce poskytnúť maximálne využitie podzemných, ideálne banských priestorov nielen na ukážku histórie a súčasnosti baníctva, kde virtuálna a rozšírená realita spoločne s úpravou priestoru majú priniesť zážitok prítomného okamihu. S vôňami, chuťami, vnímaním. Zážitok má byť prežitý na vlastnej koži. V časti, ktorá je náučná, má každý skúsiť jednotlivé časti dobývania, ako v minulosti tak aj v súčasnosti. Ako projekt Mineworld bude vyzerať sme sa opýtali Lucie Domarackej.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako vznikla myšlienka pustiť sa do takéhoto projektu?

L. DOMARACKÁ: Projekt vznikal dlhšie. Po návšteve viacerých prevádzok v zahraničí sa začal formovať nápad spojiť všetko, čo sme zažili a videli do jedného priestoru. Keďže sme všetci z fakulty BERG, naše nápady vždy skončili pri využití nevyužitých banských priestorov, ktoré sa už u nás nachádzajú.

S. C.: Čo má váš projekt riešiť?

L. DOMARACKÁ: Spojenie histórie, nových technológií, zábavy a poučenia. Má to byť maximálne využitie podzemných, ideálne banských priestorov nielen na ukážku histórie a súčasnosti baníctva, ale virtuálna realita spoločne s úpravou priestoru majú priniesť zážitok prítomného okamihu. S vôňami, chuťami, vnímaním.

Výnimočnosť projektu spočíva v myšlienke zrealizovať banské dielo tak, aby mal návštevník príležitosť bezpečne si vyskúšať niektoré technológie a postupy súvisiace s ťažbou v bani, a tým mu poskytnúť zážitok a skúsenosť. Ďalšou zaujímavosťou navrhovaného projektu je prepojenie banského múzea s virtuálnym svetom za účelom osloviť mladú, modernú generáciu a zaujať aj staršiu generáciu, ktorá je odchovaná na jednoduchých prehliadkach a odbornom výklade.

S. C.: Vysvetlite prosím, ako má princíp fungovať.

L. DOMARACKÁ: Po prispôsobení a sprístupnení zvoleného banského priestoru verejnosti bude možné poskytnúť návštevníkom ucelené informácie z oblasti charakteristiky dobývacieho priestoru, samotnej geológie ložiska až po ťažbu nerastov nachádzajúcich sa v ložisku.

Súčasťou bane bude stála expozícia banskej techniky a technológie a výstava významných geologických exponátov patrične usporiadané podľa historického vývoja ťažby na Slovensku s ohľadom na dobývaný nerast.

„Zážitok nemá byť len sprostredkovaný, ale aj prežitý na vlastnej koži.“

V časti, ktorá je náučná, každý skúsi jednotlivé časti dobývania, ako vminulosti, tak aj v súčasnosti. Každá expedícia si zvolí storočie a nerast dobývania a prostredníctvom virtuálnej reality bude prechádzať baňou a vnímať celý chod ťažby všetkými zmyslami.

V časti, ktorá poskytuje aj iné ako banícke zážitky, budú priestory využité na čistú zábavu. Či už na hry, šport, občerstvenie, atď.

S. C.: Pre koho je vaše riešenie určené, resp. čomu má pomôcť?

L. DOMARACKÁ: Vzhľadom na nosnú myšlienku projektu možno potenciálnych zákazníkov rozdeliť do dvoch segmentov:

Prvý segment predstavuje skupinou obyvateľstva, ktorá má záujem o zážitkový turizmus na Slovensku, čo je v dnešnej dobe vplyvom zníženej bezpečnosti obľúbených turistických destinácií čoraz viac žiadané. Slovensko sa možno v dnešnej dobe ešte považovať za relatívne bezpečnú krajinu, odráža sa to na náraste domácich, ale aj zahraničných turistov. V posledných 3 rokoch to bol medziročný nárast o viac ako 10 %. Celkový počet domácich a zahraničných návštevníkov turistických zariadení na Slovensku v roku 2016 predstavoval 5 023 629. Ak budeme počítať len s 1 % návštevníkov, v prepočte na mesiac to bude predstavovať návštevnosť 4 000 osôb.

Druhý segment trhu predstavujú základné, stredné a vysoké školy, ktoré by prostredníctvom exkurzii mohli u nás realizovať doplnkové praktické vzdelávania. V roku 2016 študovalo na Slovensku 754 973 osôb, ktoré taktiež predstavujú časť potenciálu nášho trhu.

S. C.: Na čom treba v rámci vášho projektu ďalej pracovať? Čo treba dotiahnuť?

L. DOMARACKÁ: Keďže sa nachádzame v štádiu nápadu, myšlienky, najťažšie bude preniesť naše predstavy do reality. Potrebné bude daný nápad rozčleniť a naplánovať na viacero čiastkových cieľov v určitom časovom intervale. Na základe toho budeme môcť korigovať a rozvíjať naše myšlienky a nápady.

S. C.: Čo bolo na vašom projekte najťažšie? Čo naopak išlo hladko?

L. DOMARACKÁ: Ľahko nám išlo formulovať myšlienky, nájsť spoločné styčné body v definovaní problémov v samotnom zadaní start-upu. Najťažšia bude samotná realizácia. Skĺbenie viacerých odborov, technicky správna realizácia, rešpektovanie legislatívnych požiadaviek pri špecifickom odbore baníctva a podnikaní v ňom.

S. C.: Čo očakávate od pobytu v Startup centre TUKE?

L. DOMARACKÁ: Očakávame pomoc v podobe konzultácií a mentoringu, čo už v podstate začalo. Tiež sa tešíme na odborné vzdelávanie. Očakávame pomoc so získaním a používaním priestorov na našu dennú prevádzku. Dúfame v technickú a propagačnú podporu, tiež podporu pri stretávaní sa s potencionálnymi partnermi a investormi.

Pevne dúfame, že náš start-up bude patriť do toho 3 % – 5 % rozsahu úspešných start-upov.

************************************************

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB. Dňa 7. novembra 2017 sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Do finále postúpilo 12 inovatívnych projektov z 25 prihlásených.

O postupujúcich start-upoch do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inovácie a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a. s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI SR, Odbor transferu technológií), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Lucia Domaracká

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Fibrinogen Martin je mutácia vrodenej poruchy fibrinogénu a patrí medzi vzácne poruchy zrážania krvi
Zistite viac