Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie pracovníkovi Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Jozefovi Kafkovi, DrSc.

14. jan. 2015 • Iný

Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie pracovníkovi Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Jozefovi Kafkovi, DrSc.

Pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil včera prezident SR Andrej Kiska najvyššie štátne vyznamenania desiatim slovenským osobnostiam. Medzi ocenenými bol aj psychiater a pedagóg prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., prednosta I. psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Získal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, vysokého školstva a sociálnej oblasti zdravotníctva.

„Včerajší deň bol pre mňa naozaj výnimočný, bola to veľká česť stretnúť sa s pánom prezidentom. Získané ocenenie si veľmi cením a vnímam ho nielen ako ocenenie mojej osoby, ale ako uznanie pre celú Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach a pracoviska I. psychiatrickej kliniky, na ktorom som strávil svoj profesionálny život,“ konštatoval v súvislosti s ocenením prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., ktorý tiež ocenil slová prezidenta Andreja Kisku, že je treba sa oprieť o starších, ktorí majú odovzdávať získané skúsenosti a znalosti svojim nasledovníkom.

Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc. – profil:

Narodil sa 16. decembra 1934 v Kalništi. Po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začal pracovať na Psychiatrickej klinike LF UPJŠ, kde postupne prešiel všetkými funkciami – pracoval ako sekundárny lekár, asistent, docent, profesor a v rokoch 1989 2004 ako prednosta kliniky. Absolvoval dlhodobú stáž na jednom z pracovísk parížskej univerzity Sorbonne vo Francúzsku. Jeho vedecká práca zahŕňa vyše 170 pôvodných vedeckých prác a päť monografií, z ktorých osobitne významnou je monografia o špecifických poruchách osobnosti. Jozef Kafka sa radí medzi zakladateľov slovenskej psychiatrie a má významné zásluhy na výchove a vzdelávaní niekoľkých generácií slovenských lekárov, ošetrovateľov, psychológov či právnikov. V rokoch 19791989 pôsobil ako hlavný odborník MZ SR pre psychiatriu. Pre policajné orgány a súdy napísal okolo tisíc znaleckých posudkov. Je členom najvýznamnejšej psychiatrickej spoločnosti vo Francúzsku a bol členom redakčných rád niekoľkých odborných periodík.

Získané ocenenia: Zlatá medaila a Strieborná medaila LF UPJŠ Košice, Bronzová medaila UPJŠ Košice, Plaketa mesta Košice, Plaketa mesta Spišská Nová Ves, Plaketa Košického samosprávneho kraja 2014, vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II (2015).

Autor: RNDr. Jaroslava Oravcová

Foto: Žofia Hnátová, UPJŠ LF

Zdroj: Tlačová správa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Súvisiace:

Hore
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Včelí med pomáha pri hojení chronických rán a popálenín.
Zistite viac