Preskúmaný proteín

28. apr. 2016 • Lekárske vedy

Preskúmaný proteín

Výskumníkom bratislavského laboratória Univerzity Komenského v Bratislave sa v rámci medzinárodnej spolupráce podarilo vyriešiť trojrozmernú štruktúru proteínu PatA, ktorý je nevyhnutný pre výstavbu bunkového obalu baktérie spôsobujúcej tuberkulózu.

Tuberkulóza si vyžiada každý rok vyše jeden a pol milióna ľudských životov. Liečba tuberkulózy je dlhá a náročná – užívajú sa až 4 druhy špeciálnych antibiotík počas 6 – 9 mesiacov.

Jedným z dôvodov vysokej odolnosti baktérií voči pôsobeniu bežných liečiv je veľmi hrubá bunková stena, ktorá vytvára na ich povrchu ochrannú vrstvu.

Cieľ výskumu

Hlavným účelom výskumu je pochopiť, akým spôsobom bunková stena baktérií vzniká. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hľadaní nových účinnejších liečiv.

Mgr, Zuzana Svetlíková-Palčeková, PhD.; doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. a doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD. z Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK skúmajú, ako baktérie spôsobujúce tuberkulózu fungujú, ktoré procesy sú pre ne životne dôležité a ako vlastne prebiehajú, a to až na úrovni molekúl. Je to také „spoznávanie nepriateľa”.

Nedávno publikovaný článok v časopise Nature Communications je práve príspevkom k tomuto „spoznávaniu”. Ukazuje, ako vyzerá proteín, ktorý buduje dôležitú zložku bunkového obalu. Bunkový obal baktériu chráni pred útokmi imunitného systému hostiteľa, ale aj bežných antibiotík. Tento typ výskumu sa nazýva základný, pretože sa pri ňom nedá očakávať rýchly praktický prínos. To, že táto práca má zmysel, však dokazujú aj ďalšie výsledky tímu docentky Mikušovej. Ide o vývoj  nového antituberkulotika, ktoré bolo nedávno schválené na uskutočnenie prvých klinických skúšok. „Tešíme sa, že práve výsledky experimentov z nášho laboratória prispeli k tomuto úspechu.“ hovorí Katarína Mikušová.

Bratislavské laboratórium UK sa proteínu PatA venuje už pomerne dlho. „Bola to práve doc. Korduláková, ktorá ešte v roku 2003 počas svojho doktorandského štúdia odhalila funkciu tohto proteínu. Niekoľko rokov trvalo, kým sa podarilo vypracovať metodiku na jeho získanie v dostatočnej kvalite a kvantite pre účely kryštalizácie. Veľkou mierou k tomu prispela Dr. Svetlíková-Palčeková, tiež v rámci svojho doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK,“ približuje doc. Katarína Mikušová z výskumného tímu UK.

Medzinárodná spolupráca

Úspešný výskum je výsledkom spolupráce medzinárodného tímu vedeného profesorom Marcelom Guerinom zo španielskeho Bilbaa. Spolupráca našich vedcov s profesorom Guerinom sa začala počas postdoktorandského pobytu Jany Kordulákovej, ktorá pracovala na Pasteurovom inštitúte v Paríži v rokoch 2003 – 2006. Guerin sa tam venoval riešeniu štruktúr proteínov a v tomto zameraní pokračoval aj po presťahovaní sa do Bilbaa, kde založil svoje laboratórium. Kooperácia prof. Guerina s bratislavským tímom sa prehĺbila v období posledných desiatich rokov, počas ktorých boli obidve laboratóriá súčasťou medzinárodných konzorcií zameraných na výskum patogénov spôsobujúcich tuberkulózu.

J. Korduláková

Spolupráca so španielskymi kolegami napokon priniesla prelom v tom, že na základe vyriešenej trojrozmernej štruktúry umožnila pochopiť fungovanie jedinečného proteínu, ktorý pracuje na rozhraní plazmatickej membrány a bunkovej cytoplazmy na molekulovej úrovni.

„Výskum vedcov Prírodovedeckej fakulty UK nás posúva opäť o krok ďalej v boji proti tuberkulóze. Je tiež ukážkou dôležitosti medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce,“ vyzdvihuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

Spracovala: Dagmar Petrášová, CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa UK

Foto: Archív Kataríny Mikušovej

Uverejnila: ZVČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tranzistor sa zrodil 16. 12. 1947 a ukázali ho na Štedrý deň 1947 ako zosilňovač akustického signálu
Zistite viac