Poznáme výsledky súťaže Európska cena za podporu podnikania 2018

02. dec. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Poznáme výsledky súťaže Európska cena za podporu podnikania 2018

Dva slovenské projekty úspešne reprezentovali svoju krajinu na súťaži Európska cena za podporu podnikania, ktorej vyhodnotenie sa konalo v kongresovej hale HELMUT-LIST-HALLE v Grazi počas trojdňovej konferencie SME Assembly (v dňoch 19. – 21. novembra 2018). Súťaž organizuje Európska komisia, na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency.

Slovenská komisia zložená z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a SBA vybrala do európskeho kola dva národné projekty:

  1. Zelený bicykel – Kategória: Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov
  2. Centrum lepšej regulácie – Kategória Podpora podnikateľského prostredia.

Koncom  septembra 2018 zasadala komisia, ktorá hodnotila 303 národných projektov z 32 zúčastnených krajín. Na základe hlasovania bolo vybratých 19 projektov zo šiestych kategórií. Porota udelila 5 cien za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty iniciatíve na podporu podnikania v Európe, ktorú považovala za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

„Je veľkým úspechom byt v trojke najlepších európskych 'zelených' projektov. Zároveň gratulujeme víťaznému portugalskému projektu,“ s dojatím konštatovala zástupkyňa slovenského zeleného projektu Edita Bednárová pri preberaní certifikátov národných víťazov.

jeden z reprezentujúcich slovenských projektov

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách:

  • Podpora podnikateľského ducha: Oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami;
  • Investovanie do podnikateľských zručností: Oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností;
  • Podpora podnikateľského prostredia: Oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch;
  • Podpora internacionalizácie podnikania: Oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej;
  • Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: Oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania;
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: Oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Okrem toho porota udeľuje Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú považuje za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Ďalšie informácie:

https://www.flickr.com/photos/promoting-enterprise/albums/72157673739685397

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6EykQ-pQRtJ4AaO7Qw6AikLJnA9N2VVf

 

Informácie a foto poskytla: Oľga Némethová, Manažér podpory medzinárodnej spolupráce MSP

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Teslova cievka je rezonančný vzduchový transformátor rozložený z primárnej a sekundárnej cievky
Zistite viac