Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Integrované systémy riadenia

19. máj. 2018 • Technické vedy

Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Integrované systémy riadenia

Víťaznou prácou v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 2018 v sekcii Integrované systémy riadenia sa stala práca Concept of Material Flow and Storage System in Rolling Mill Expedition Warehouse v podaní Mareka Šafráneka (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství).

Cieľom jeho práce je navrhnúť efektívny systém ukladania hotových výrobkov na expedičnom sklade hrubej valcovne. Táto práce bola riešená v metalurgickej spoločnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. Obsahom teoretickej časti je skladovanie a funkcie skladu. Praktická časť popisuje charakteristiku povýrobných procesov a následnú analýzu súčasnej problematiky skladovania výrobkov v tejto spoločnosti. Na základe rozhovorov s pracovníkmi a vlastným pozorovaním procesov expedičného skladu hrubej valcovne sú stanovené hlavné problémové oblasti. Na elimináciu vybraného problémové miesta, ktorým je systém ukladania výrobkov na sklad, je navrhnutá nová vizualizácia skladu.

Analýza a hodnotenie procesu projektového riadenia dodávateľskej organizácie od Michaely Hruškovej (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) skončila na druhom mieste. Účelom práce je zlepšenie plánovania v procese projektového riadenia na vybranom projekte v organizácii MOPS PRESS s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov pomocou tlakového odlievania. Cieľom je navrhnúť priehľadnejšie projektové plánovanie. Základom pre spracovanie projektu je teoretická časť tejto práce, v ktorej je popísaná základná terminológia v oblasti projektového manažmentu. Popísaná je metóda APQP, ktorú organizácia v procese plánovania používa. Praktická časť sa začína identifikáciou možného vzniku príčin problému pri plánovaní pomocou Ishikawovho diagramu a návrh zlepšení.

Na 3. mieste sa umiestnil Patrik Hrivňák (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) s prácou Optimalizácia vnútornej teploty prepravného boxu na liečivá. Táto práca sa zaoberá optimalizáciou vnútornej teploty prepravného boxu na liečivá, pomocou metódy návrhu experimentu. V prvej časti sú opísané všeobecné informácie o experimente a návrhu experimentu, výbere faktorov a ich úrovni a analyzovaní dosiahnutých výsledkov. V ďalšej časti je opísaný prepravný box a všetky jeho súčasti. Nasledujúca kapitola obsahuje praktickú časť práce, kde sú opísané všetky faktory a ich úrovne, ako aj postup vykonávania experimentov a analýza dosiahnutých výsledkov.

Najlepšou prácou spomedzi študentov – bakalárov sa stala práca Vzdelávanie v manažérstve kvality pomocou didaktických hier Richarda Mondoka (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie). Táto práca prezentuje možnosť výučby manažérstva kvality pomocou výučbových hier. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol, ktoré prezentujú výučbové hry, ich účel, možnosti, funkcie a spôsob fungovania.

 

Súťaž METALURGIA 2018 usporadúva Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá tak nadväzuje na svoju dobrú, už niekoľkoročnú tradíciu. Súťažné práce študentov v rámci vedeckej odbornej činnosti boli predstavené na Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2018.

 

Informácie poskytla: doc. RNDr. Mária Heželová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
TVT 2018 články
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí a prispieva k súdržnejšej spoločnosti.
Zistite viac