1
Február

registrácia|konferencia|Sedimenty vodných tokov a nádrží (2019)

Začiatok
01. feb. 2019 00.00 hod.
Koniec
15. máj. 2019 23.59 hod.
Miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Spoluorganizátori
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava
Popis

KONFERENCIA „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“

 
V dňoch 22. – 23. mája 2019 organizujeme v Bratislave, v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva IX. konferenciu s medzinárodnou účasťou „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“ .
 
Tematické okruhy konferencie

  • normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia sedimentov,
  • sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach, zanášanie nádrží
  • kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
  • vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
  • legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných tokov a nádrží.

Dôležité termíny

  • 25. 01. 2019: oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok (pozri ďalej)
  • 08. 02. 2019: oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a  zaslanie pokynov na  vypracovanie rukopisov
  • 10. 04. 2019: konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov  do zborníka
  • 15. 05. 2019: uzávierka  záväzných prihlášok na  konferenciu
  • 22. – 23. mája 2019: termín konferencie

Pozvánka (pdf 368 kB)

Viac informácií

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
História bicyklov na elektrický pohon siaha do druhej polovice 19. storočia.
Zistite viac