28
September

festival|LingvaFest 2018

Začiatok
28. sep. 2018
Koniec
29. sep. 2018
Miesto
Ekonomická univerzita v Bratislave
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Festival
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
EUBA; Edukácia@Internet; Jazykový mentoring; Slovenská esperantská federácia
Popis

Jazykový festival: priestor pre všetko okolo jazykov

 

Cieľom festivalu LingvaFest’ 2018 je predovšetkým:

  • Vytvoriť bohaté podujatie o jazykoch, ktoré doteraz na Slovensku chýbalo
  • Priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov Európy a sveta
  • Prezentovať najnovšie trendy (metódy, učebné pomôcky) vo výučbe cudzích jazykov
  • Prezentovať nové spôsoby výučby (internet, počítač, e-learning…)
  • Dať priestor organizáciám, vydavateľstvám, školám a iným inštitúciám venujúcim sa výučbe cudzích jazykov, aby odprezentovali svoje aktivity
  • Prezentovať jazyky Európy a sveta, so zreteľom na menšinové a malé jazyky
  • Vzbudiť (zvýšiť) u verejnosti záujem o cudzie jazyky (a kultúry)
  • Prispieť k odstraňovaniu xenofóbie, rasizmu a nacizmu
  • Diskutovať na tému jazykovedy, jazykovej politiky a jazykovej problematiky
  • Priblížiť ľuďom prácu s jazykom: prekladatelia, tlmočníci, korektori, učitelia, jazykovedci…

 

Viac informácií o festivale a program

 

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
Noc výskumníkov 2018
festival|LingvaFest 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Extrapolácie 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Agrofilm 2018
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
TVT 2017 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kontaktný vonkajší zatepľovací systém má medzinárodnú skratku ETICS.
Zistite viac