13
Jún

registrácia|konferencia|Hydrogeológia – vzdelávanie, veda a prax 2018

Začiatok
13. jún. 2018 00.00 hod.
Koniec
19. okt. 2018 23.59 hod.
Miesto
Kúpeľný dom Balnea Grand****, Kúpele Nimnica, Nimnica
Mesto
Nimnica, Trenčiansky kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská asociácia hydrogeológov
Spoluorganizátori
Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave
Popis

Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozývajú všetkých svojich členov, absolventov a odbornú verejnosť na

 

19. Slovenskú hydrogeologickú konferenciu

 

organizovanú pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci konferencie si pripomenieme životné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc. Budeme mať možnosť venovať sa nielen odbornému programu, ale aj spomienkam na časy minulé a načrtnúť budúce perspektívy. Starší kolegovia budú môcť spoznať nastupujúcu generáciu a tí mladší priradiť mená známe z literatúry konkrétnym osobám. Mladej generácii ponúkame možnosť prezentovať sa a nadviazať užitočné kontakty.

 
Na konferencii očakávame účasť domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej správy a univerzít. Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov. Vybrané príspevky budú po posúdení vedeckým výborom odporučené redakčnej rade časopisu Podzemná voda na publikovanie. Ostatné príspevky budú publikované v zborníku.

 

Program konferencie bude spresnený v 2. cirkulári.
 
Príspevky môžu byť publikované v zborníku z konferencie v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Zborník z konferencie a časopis Podzemná voda č. 1/2018 dostanú účastníci konferencie pri registrácii. Bez prihlásenia aspoň jedného autora či spoluautora každého príspevku k účasti na konferencii nie je možné ich príspevok prezentovať.
Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština, poľština a angličtina.

 

Hlavné témy konferencie:

 • Štúdium hydrogeológie a hydrogeologický výskum
 • Podzemná voda a kvalita života
 • Moderné metódy, nové technológie a ich aplikácie
 • Globálne a regionálne zmeny životného prostredia a ich vplyv na podzemnú vodu
 • Kvalita vody a jej znečistenie
 • Stratégie na zaistenie udržateľnosti zdrojov podzemnej vody
 • Interakcia povrchových a podzemných vôd
 • Hydrogeológia krasových a puklinových hornín
 • Environmentálne záťaže a možnosti ich sanácie
 • Podzemná voda a energia
 • Minerálne vody

Dôležité termíny:
Prihlášky na konferenciu s príspevkom 30.6.2018
Oznámenie o prijatí príspevkov 31.7.2018
Druhý cirkulár s programom 31.8.2018
Texty abstraktov a príspevkov do zborníka 30.9.2018
Prihlášky na konferenciu bez príspevku 19.10.2018

 

Slovenská hydrogeologická konferencia - 1. cirkulár  (pdf 184 kB)

Stránka podujatia

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tlmenie bolesti pacienta pri chirurgických výkonoch je možné realizovať aj blokádou určitých nervov.
Zistite viac