9
Apríl

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2018)

Začiatok
09. apr. 2018 00.00 hod.
Koniec
31. júl. 2018 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Popis

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2018, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.

 

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

 

Vedci môžu získať ocenenie v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor
  • Pracovisko transferu technológií


Nominácie je možné posielať do 31. júla 2018.

Ceny budú odovzdané počas konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 začiatkom októbra 2018.Videozáznamy z konferencií "Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí" z predchádzajúcich rokov, kedy je "Cena" udeľovaná.

Stránka podujatia

Hore
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Chemické prvky okrem pár z nich vznikali a vznikajú iba prostredníctvom jadrových reakcií.
Zistite viac