28
Február

výzva|Hubert H. Humphrey štipendijný program (2019-2020)

Začiatok
28. feb. 2018 00.00 hod.
Koniec
08. sep. 2018 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR
Popis

Hubert H. Humphrey štipendijný program (2019-2020)

 

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou.

 

Štipendiá sú udeľované v nasledujúcich oblastiach :

 

Udržateľný rozvoj:

a. poľnohospodársky a vidiecky rozvoj

b. ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo

c. prírodné zdroje, environmentálna politika a klimatické zmeny

d. miestne a regionálne plánovanie

 

Tvorba demokratických inštitúcií:

a. komunikácia/žurnalistika

b. právo a ľudské práva

c. analýza verejnej politiky a verejná správa

d. prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi

e. politika a manažment v oblasti technológií

f.  manažment ľudských zdrojov

 

Vzdelávanie:

a. plánovanie a administrácia vzdelávania

b. manažment vysokého školstva

c. vúčba angličtiny ako cudzieho jazyka

 

Verejné zdravotníctvo

a. politika a manažment verejného zdravotníctva

b. prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS

c. vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí

 

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené magisterské štúdium
  • minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • slovenské štátne občianstvo
  • žiadna alebo minimálna skúsenosť v USA

 

Úspešní kandidáti musia preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj a riadenie pracovníkov, najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore, ako aj aktívne zapojenie sa v rámci komunitných, dobrovoľníckych či iných verejných aktivít. Prednosť môžu mať uchádzači z menej rozvinutých regiónov či sociálno-ekonomických sektorov.

 

Súčasťou online prihlášky je aj doloženie výsledkov jazykového testu TOEFL (skóre medzi 41-61).

 

Pre viac informácií ohľadom testu, prípravných materiáloch, možnosti financovania či požadovaného počtu bodov, kontaktujte, prosím, našu kanceláriu.

 

Možnosť podávania prihlášok na školský rok 2018 - 2019 je do:

bude upresnené, minulý rok bola uzávierka 8. septembra 2017.

 

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
Marec mesiac knihy 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pre povolanie lekára v stredoveku strávili v školských laviciach približne osem až desať rokov.
Zistite viac