6
Február

výzva|Národný štipendijný program SR (2018/2019)

Začiatok
06. feb. 2018 00.00 hod.
Koniec
30. apr. 2018 16.00 hod.
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská akademická informačná agentúra, n.o.
Popis

Národný štipendijný program SR:

výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018 je otvorená!

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

 

Uzávierka:   on-line: 30. apríla 2018 do 16:00 hod.

 • uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe.
 • uchádzači zo zahraničia: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak, aby tento dokument bol doručený najneskôr 3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na Slovensku).

 
Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 • nástup na pobyt:
  - študenti: 1. septembra 2018 - 1. apríla 2019
  - doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: 1. február 2018 - 31. august 2018
 • ukončenie pobytu:
  - študenti: najneskôr do 1. septembra 2018
  - doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskôr do 31. augusta 2019

Viac informácií

Podmienky Národného štipendijného programu SR

Leták - Národný štipendijný program SR - 2017

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dýchanie je jednou z esenciálnych fyziologických funkcií organizmu.
Zistite viac