28
September

Veda v CENTRE: Tatranské plesá - hrozí im postupný zánik? (2017-09)

Začiatok
28. sep. 2017 17.00 hod.
Koniec
28. sep. 2017 19.00 hod.
Miesto
konferenčná miestnosť, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
Popis

Tatranské plesá - hrozí im postupný zánik?

 
Dátum: 28. septembra 2017, o 17.00 hod.
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 
Téma septembrovej kaviarne sa viaže na rok 2017, ktorý OSN vyhlásilo za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj. Okrem iného sa zameriava aj na ochranu životného prostredia.
 

Našim hosťom bude uznávaný vedec, biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.

 
Prednáška bude zameraná na výskum súčasných procesov a zmien tatranských plies vo Vysokých Tatrách, ktoré v mnohých prípadoch postupne zanikajú v dôsledku hromadenia materiálu, ktorý sa transportuje z okolitých svahov a postupne sa tam ukladá v ich brehových a dnových častiach. Ide o materiál, ktorý pochádza z procesov spojených s lavínami, sutinovými prúdmi, skalným rútením ako aj ďalšími procesmi v podmienkach bralného reliéfu, navyše v súčinnosti s atmosférickými procesmi a zmenami.

 

Vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017.

Banner

Stránka podujatia

Archív Vedy v CENTRE

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Psychológia je veda o správaní človeka.
Zistite viac