8
Január

súťaž|Vedecká hračka 2017

Začiatok
08. jan. 2017
Koniec
31. dec. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Vedecká hračka, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica
Popis

25. VEDECKÁ HRAČKA – SCIENTIFIC TOY
medzinárodná súťaž pod záštitou MILSET-EUROPE
English version
 
Cieľ súťaže:
Navrhnúť funkčnú estetickú vedeckú hračku, ktorá využíva alebo demonštruje niektorú prírodnú zákonitosť alebo jav.
 
Podmienky súťaže:

1. Do 31. 12. 2017 podať na adresu usporiadateľa písomnú alebo elektronickú prihlášku a návrh vedeckej alebo poznávacej hračky alebo hry vo vhodnej forme (výrobok, prototyp, model, náčrt, výkresová dokumentácia, fotografia, videozáznam a pod.).


2. Ceny:

 1. cena v hodnote 300 €,
 2. cena v hodnote 200 €,
 3. cena v hodnote 100 €.

3. Písomná alebo elektronická prihláška do súťaže v slovenčine alebo angličtine musí obsahovať údaje:

 1. pôvodca, príp. prihlasovateľ: meno, rok narodenia pôvodcu, adresa, telefón, e-mail, podpis pôvodcu alebo jeho zástupcu, dátum.
 2. vedecká hračka: názov, súvisiaci prírodný zákon alebo jav, návod na použitie, opis.

 

4. Usporiadateľ:

 1. Neuhradí náklady súvisiace so zaobstaraním, nákupom, vývojom, dopravou ap.
 2. Hlavolam nepokladá za vedeckú hračku.
 3. Po vyhodnotení vráti návrh prihlasovateľovi, ktorý o to požiada.
 4. Si vyhradzuje právo spojiť hodnotenia viacerých po sebe nasledujúcich ročníkov súťaže.

5. Došlé návrhy budú zverejnené na www.vedeckahracka.sk 31. 1. 2018.

 
6. Výsledné poradie vznikne 31. 3. 2018 sčítaním hodnotení:

 1. on-line všetkých prihlasovateľov;
 2. medzinárodnej odbornej poroty.

7. Výsledky vyhodnotenia dostanú všetci prihlasovatelia a budú zverejnené v tých médiách, ktoré budú o konaní súťaže s vedomím usporiadateľa informovať.


Banská Bystrica 8. 1. 2017

Viac informácií

Hore
Aurelium - centrum vedy
Prechod VK na VND
QUARK
TVT 2017 výtvarná súťaž
Noc výskumníkov 2017
TVT 2017 fotografická súťaž
kúpa časopisov jún 2016
kam za vedou 1
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
kam za vedou 2
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Olej repky olejnej nachádza uplatnenie aj v potravinárskom, kožiarskom a gumárenskom priemysle.
Zistite viac