28
Február

súťaž Európska cena za podporu podnikania (2017)

Začiatok
28. feb. 2017
Koniec
23. jún. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovak Business Agency
Popis

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.

 

Kto sa môže do súťaže prihlásiť:

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

 

Do akej kategórie sa môžem prihlásiť:

  • Podpora podnikateľského ducha
  • Investovanie do podnikateľských zručností
  • Podpora podnikateľského prostredia
  • Podpora internacionalizácie podnikania
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

 

Okrem toho porota udelí The Jury´s Grand Prize - Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

 

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

 

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 23. jún 2017.

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 27. novembra 2017 v Talline, Estónsku.

Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 3. júl 2017.

 

V prípade záujmu si môžete stiahnuť registračný formulár a manuál na webovej stránke:

http://www.sbagency.sk/europska-cena-za-podporu-podnikania-eepa#.WLA4A4WcFol

 

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Hore
kúpa časopisov jún 2016
kam za vedou 1
Aurelium - centrum vedy
Prechod VK na VND
QUARK
TVT 2017 výtvarná súťaž
Noc výskumníkov 2017
TVT 2017 fotografická súťaž
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
kam za vedou 2
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pre zdravie človeka je dôležitý súlad medzi tukom a svalmi.
Zistite viac