28
Február

súťaž Európska cena za podporu podnikania (2017)

Začiatok
28. feb. 2017
Koniec
23. jún. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovak Business Agency
Popis

Slovak Business Agency ako národný organizátor súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enterprise Promotion Awards (ďalej EEPA) spúšťa nový ročník súťaže.

 

Kto sa môže do súťaže prihlásiť:

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

 

Do akej kategórie sa môžem prihlásiť:

  • Podpora podnikateľského ducha
  • Investovanie do podnikateľských zručností
  • Podpora podnikateľského prostredia
  • Podpora internacionalizácie podnikania
  • Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

 

Okrem toho porota udelí The Jury´s Grand Prize - Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

 

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.

 

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 23. jún 2017.

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 27. novembra 2017 v Talline, Estónsku.

Termín na zaslanie projektov do európskeho kola je: 3. júl 2017.

 

V prípade záujmu si môžete stiahnuť registračný formulár a manuál na webovej stránke:

http://www.sbagency.sk/europska-cena-za-podporu-podnikania-eepa#.WLA4A4WcFol

 

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Hore
Prechod VK na VND - zima
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
brožúra Veda v Centre 2015
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vývoj nového lieku môže trvať aj 10 rokov.
Zistite viac