20
Marec

Vzdelávacie semináre (2017) - Sanácie v teórii a praxi

Začiatok
20. mar. 2017
Koniec
30. mar. 2017
Miesto
Prezentačné centrum AMOS, PriF UK, Ilkovičova 6
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Seminár
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská asociácia hydrogeológov
Spoluorganizátori
Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave; EPS Slovensko s.r.o.
Popis

Slovenská asociácia hydrogeológov v spolupráci s Katedrou hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a firmou EPS biodegradácie s.r.o., pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR pripravuje cyklus odborných prednášok pod názvom "Vzdelávacie semináre - Sanácie v teórii a praxi".

 

Semináre sú určené nielen odborníkom z praxe, ktorí sa zoberajú sanáciami podzemných vôd a horninového prostredia, ich prieskumom a monitorovacími prácami, ale aj pracovníkom úradov životného prostredia, pedagógom a študentom, a všetkým ostatným záujemcom. Problematika sanácií znečistenia je v súčasnosti aktuálna najmä z pohľadu prijímania novej legislatívy pre oblasť environmentálnych záťaží, ale aj samotnej realizácie sanačných prác. Komplexné riešenie sanácií vyžaduje interdisciplinárny prístup, preto obsahom seminárov budú témy, ktoré môžu pomôcť odborníkom a záujemcom získať nové poznatky a informácie. Semináre sú jednodňové, začali v marci 2012 a prebiehajú v ročných cykloch.

 

6. seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, tentokrát na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I" sa uskutoční dňa 30. marca 2017 8.30 - 17.00 hod. na pôde PriF UK v Bratislave.

 

Sanačné technológie so spojením viacerých nástrojov technickej ochrany životného prostredia. Po identifikácii a hodnotení environmentálnych rizík, po vyhodnotení analýz rizika prichádza k návrhu cieľov sanácie environmentálnej záťaže a k ich samotnej realizácii. Seminár je zameraný na praktické príklady zo sanácie znečistených území z pohľadu objednávateľov, zhotoviteľov a oponentov.

 

Vysokoškolskí učitelia, doktorandi a študenti NEPLATIA účastnícky poplatok, po dohode aj zamestnanci štátnej a verejnej správy.
 

Organizačné pokyna a program

Stránka podujatia

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudia majú v tele desaťkrát viac baktérii ako vlastných buniek (a stokrát viac vírusov).
Zistite viac