1
Február

výzva Štipendijný program ŽSR na stredných a vysokých školách

Začiatok
01. feb. 2017
Koniec
30. jún. 2017
Miesto
Bratislava, Šurany, Trnava, Žilina
Mesto
Žilina, Žilinský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Železnice SR
Popis

Štipendijný program ŽSR na stredných školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre žiakov stredných odborných škôl, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

 

Ak si žiakom 3 a 4. ročníka strednej odbornej školy:

stredná odborná škola

študijné a učebné odbory

Stredná priemyselná škola dopravná,  Študentská 23, Trnava

prevádzka a ekonomika dopravy

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany

mechanik - elektrotechnik

Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

mechanik - elektrotechnik

 

Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava

mechanik - elektrotechnik

technik informačných a telekomunikačných zariadení

elektromechanik

 

 • ak Tvoj študijný priemer z odborných predmetov je do 2,5 tak máš aj Ty šancu byť súčasťou tohto programu,
 • počas dvoch rokov štúdia Ťa podporíme sumou:

v  3.ročníku    80 EUR/mesiac

v  4.ročníku  100 EUR/mesiac

 • zabezpečíme Ti odbornú prax na pracoviskách ŽSR,
 • po úspešnom ukončení štúdia Ťa zamestnáme v danom odbore, ktorý si vyštudoval

 

============================

 

Štipendijný program ŽSR na vysokých školách

V školskom roku 2016/2017 ŽSR spúšťajú jedinečný štipendijný program pre študentov Žilinskej univerzity.

Ak si študentom  na Žilinskej univerzite na:

 • fakulte prevádzky ekonomiky a dopravy spojov,
 • strojníckej fakulte,
 • fakulte elektrotechniky,
 • stavebnej fakulte,
 • fakulte riadenia a informatiky,

máš jedinečnú príležitosť  vstúpiť do štipendijného programu ŽSR v ktorom Ťa podporíme nasledovne:

 • do priemeru 1.5 (vrátane) / 150 EUR mesačne.
 • do priemeru 2.5 (vrátane)/ 120 EUR mesačne.

 

Podmienky zaradenia do štipendijného programu:

 • úspešné absolvovanie zdravotnej prehliadky a psychologického vyšetrenia v poverenom zariadení,
 • študenti všetkých fakúlt Žilinskej univerzity budú môcť vstúpiť do štipendijného programu v 3. ročníku štúdia,
 • študenti Žilinskej univerzity nesmú prekročiť študijný priemer 2.5, podmienka sa vzťahuje na celé obdobie štúdia a pre všetky fakulty.

Viac informácií

Hore
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2017 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie.
Zistite viac