3
Február

konferencia Petros 2017

Začiatok
03. feb. 2017
Koniec
30. apr. 2017
Miesto
B1-313, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Ilkovičova 3278/6
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská mineralogická spoločnosť
Spoluorganizátori
Katedra mineralógie a petrológie PriF UK v Bratislave
Popis

Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2017 sa uskutoční v dňoch 25. - 26. maja 2017 na PriF UK v Bratislave.

 

Hlavnou témou 8. dvojročníka mineralogicko-petrologickej konferencie Petros bude „Príspevok mineralógie a petrológie k poznaniu geodynamiky litosféry“ s pozvanými prednáškami. Privítame prednášky a postery aj na ďalšie aktuálne témy z mineralógie, petrológie, geochémie a geochronológie, a v neposlednom rade aj príspevky z aplikovanej mineralógie a petrológie.

 

Prihlasovanie príspevkov na prihlasovacom formulári a poslanie textových príspevkov do recenzovaného Zborníka do 31.3. 2017.

Prihlasovanie účastníkov s prezentáciou:   do 31.3. 2017
Prihlasovanie účastníkov bez prezentácie: do 30.4. 2017

 

Účastnícky poplatok (režijné náklady): 30 Є; študenti a doktorandi 15 Є je potrebné uhradiť do konca apríla 2017

Viac informácií

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
História rodiny Oponiovcov – Apponyi sa začala datovať od roku 1395.
Zistite viac