5
December

Archeológia pod vodou

Začiatok
05. dec. 2016 13.00 hod.
Koniec
06. dec. 2016 15.00 hod.
Miesto
miestnosť 4P1, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 981 43 Trnava
Mesto
Trnava, Trnavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Archeologický ústav SAV, Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave
Spoluorganizátori
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Zavod za Podvodno Arheologijo Slovinsko
Popis

Prednáškový cyklus o podvodnej archeológii.

5.12.2016 o 13.00 vo veľkej zasadačke Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici č. 2 v Nitre

6.12.2016 o 12.00 v miestnosti 4P1 Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave

Pozvánka

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kľúčovým medzníkom v genetike bol objav štruktúry nositeľa genetickej informácie – molekuly DNA.
Zistite viac