1
September

LSLN 2016 – Literárna súťaž

Začiatok
01. sep. 2016
Koniec
30. sep. 2016
Miesto
Záhorská knižnica, Vajanského 28, Senica
Mesto
Senica, Trnavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Trnavský kraj; Senica; Záhorská knižnica Senica; SLN BA; NOC BA; SSS BA; LIC BA; Záhorská galéria JM
Popis

Podmienky súťaže:

  • súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. (Pokiaľ práca, ktorú nám chcete zaslať ako súťažný príspevok, bola knižne publikovaná samostatne alebo bola súčasťou elektronického či tlačeného zborníka z inej súťaže, porota ju nebude akceptovať.);
  • každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) formátu A4 v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (formát textových editorov MS Word .doc, .docx);
  • súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.;
  • súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník. (Súťažiaci priloží k zasielanému súťažnému príspevku vyplnenú prihlášku do súťaže. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku dosúťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku zákonný zástupca);
  • súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

 

Viac informácií o súťaži

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Úroveň hladiny morí sa v minulosti o rád alebo viac odlišovala od súčasného stavu.
Zistite viac