Podporou diagnostiky sa zaoberajú študenti STU v Bratislave


Podporou diagnostiky sa zaoberajú študenti STU v Bratislave

Mnohí lekári sú denne zaplavení kvantom obrazových dát. Ich situácia je o to ťažšia, že nejde často o obyčajné 2D obrázky, ale o komplexné 3D volumetrické dáta. Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v rámci projektu Podpora diagnostiky [Look-Inside-Me] snažia vytvoriť robustnú, bezpečnú a použiteľnú aplikáciu na prezeranie, spracovanie, interakciu a analýzu volumetrických medicínskych obrazových dát.

„Inými slovami, chceme lekárom dať nástroj, do ktorého môžu načítať skeny z MRka alebo CT-čka, prehliadnuť si ich zo všetkých možných strán, kresliť do nich a vyznačiť dôležité časti, ako napríklad nádory, vykonať automatické analýzy a následne ich bezpečne uložiť na cloud,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Vedúcim tímu je Ing. Martin Tamajka. Ako odporúčané technológie slúžia python, NodeJS, C#, .NET, C++, VTK, SimpleITK, ActiVIZ, Azure (záleží od výberu, či ide o webovú alebo desktopovú aplikáciu).

Študenti, ktorí sa zaoberajú týmto projektom, sa dozvedia, čo sa deje s dátami každého pacienta po tom, ako ho vypustia z magnetickej rezonancie či CT-čka. Naučia sa pracovať s 3D volumetrickými obrazovými dátami. „Keďže nikto nechce, aby mu namiesto pravej ruky operovali ľavú, bude na realizátoroch, aby bol softvér otestovaný a bezpečný. Žijeme v dobe cloudu (už nie kešu), a preto budú dáta ukladané a možno aj spracúvané na cloude. Spolupráca s lekármi a priemyslom je samozrejmosťou. Dáta sú väčšie ako fotka z vášho jabĺčka – prečo sa nenaučiť robiť s GPU iné veci, než sa na nej hrať?,“ uvádza sa v dôvodoch, prečo sa zapojiť do tohto projektu.

Realizátori projektu veria, že neexistuje človek, ktorý by si užíval vysedávanie v preplnených čakárňach u lekára. „Ak nežijete v jaskyni, určite sa k vám už dostalo, že na Slovensku a celkovo na svete nie je toľko lekárov, aby sa každému človeku dostala zdravotná starostlivosť okamžite vo chvíli, keď ju potrebuje. Možno neskromne povedané, no sme to my, IT-čkári, ktorí môžeme pomôcť kompenzovať tento personálny nedostatok. Ako FIIT-kári môžete prispieť ku všeobecnému blahu tým, že sa budete podieľať na tvorbe niečoho, čo pracovne nazveme ´Robustná, bezpečná a použiteľná aplikácia na prezeranie, spracovanie, interakciu a analýzu volumetrických medicínskych obrazových dát”.

Čo vlastne tento názov znamená? „Predstavte si, že vám lekár zoperuje namiesto pravej ruky ľavú. To sa nesmie stať – aplikácia musí odolať ´vynaliezavosti´ používateľa a byť dostatočne zrelá (otestovaná) na to, aby odolala. A čo ak máte nebodaj problémy, o ktorých nechcete, aby sa dozvedeli ostatní? Asi by ste nechceli, aby o nich vedel celý internet. Bezpečnosť je teda esenciálna, zvlášť, keď chceme dáta pacientov skladovať niekde na cloude,“ približujú realizátori.

Primárnym cieľom projektu je teda práca s 3D volumetrickými dátami a tiež ako je možné také dáta rozumne zobraziť a umožniť s týmito dátami interagovať. Študenti sa rovnako pasujú s otázkami, akou myšou vyselektovať časť 3D dát, ako takúto selekciu uložiť a ako ju načítať.

„Čerešničkou na torte je úplná automatizácia a pomoc pri diagnostike. Hoci aj malé predspracovanie a analýza ťažko prezerateľných volumetrických dát môže lekárovi pomôcť pri diagnostike. Nechceme robiť vedu (aj keď sa jej nebránime), takže ak nájdeme existujúcu metódu, ktorá bude fungovať skvele, toto je jeden z mála predmetov, pri ktorom vás za dvojchmat CTRL+C/CTRL+V pochválime pred nastúpenou jednotkou,“ poznamenali tvorcovia projektu.

ilustračné foto /počítačová tomografia/

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Staphyl. warneri patrí do skupiny stafylokokov, kt. tvoria časť normálnej mikroflóry kože a slizníc.
Zistite viac