Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU si odniesla Bc. Kinga Bedeová

10. feb. 2019 • Chemické vedy

Pochvalné uznanie dekana FCHPT STU si odniesla Bc. Kinga Bedeová

Pochvalné uznanie dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU) prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. bolo udelené Bc. Kinge Bedeovej, a to za mimoriadne plnenie študijných povinností a ďalšie aktivity. Oslavy Medzinárodného dňa študentov sú každoročne sprevádzané oceňovaním najlepších študentov fakulty.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste reagovali na zisk tohto ocenenia?

K. BEDEOVÁ: Najprv ma to prekvapilo, ale samozrejme som bola šťastná. Cítila som sa veľmi poctená, pretože toto uznanie dekana predstavuje všetku tú vkladanú energiu a voľný čas, ktorými som ja a moji ocenení spolužiaci mohli prispieť k reputácii našej školy.

S. C.: Za čo konkrétne ste boli ocenená?

K. BEDEOVÁ: Bola som ocenená „za mimoriadne plnenie študijných povinnosti v akademickom roku 2017/2018”, na základe študijného priemeru (1,00).

Čo študujete a prečo ste si vybrali práve tento odbor?

K. BEDEOVÁ: Študujem biotechnológiu a keď všetko pôjde podľa plánu, tak v máji obhajujem svoju diplomovú prácu, ktorú píšem o šumivých vínach. Počas posledného roka štúdia na strednej škole som navštívila kariérnu poradkyňu, ktorá mi odporučila práve odbor biotechnológie a potravinárskej technológie, na ktorú som si nakoniec podala prihlášku. Úprimne, nikdy by som si nemyslela, že raz sa zo mňa stane inžinierka.

S. C.: Čo vás najviac baví v rámci vášho štúdia? Odporučili by ste tento odbor študovať ostatným?

K. BEDEOVÁ: Najviac ma baví spoznanie nových technológií, ktoré mi umožnia lepšie pochopiť, ako vedecký sektor funguje a postupne sa rozvíja.

Ohľadom štúdia, túto fakultu by som jednoznačne odporučila tým žiakom, ktorí by sa radi vzdelávali a majú záujem o vytvorenie niečoho nového a inovatívneho v oblasti chemickej technológie. V neposlednom rade tu učia fakt špičkoví profesori a odborníci, od ktorých som sa aj ja naučila množstvo zaujímavých vecí.

S. C.: Kde sa vidíte o 5 rokov? Aké máte plány v rámci vašej budúcej kariéry?

K. BEDEOVÁ: Hoci študujem biotechnológiu, v poslednej dobe ma čoraz viac baví potravinárska technológia, predovšetkým vývoj rastlinných (plant-based) produktov. Týmto smerom by som chcela pokračovať v budúcnosti.

 

Rozhovor a foto poskytla: Bc. Kinga Bedeová

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pohlavné chromozómy hrajú úlohu pri genetickom určovaní pohlavia dieťaťa.
Zistite viac