Ofenzíva nemeckej akademickej komunity smerom k Open Access a veľkým vydavateľom

22. nov. 2017 • Iný

Ofenzíva nemeckej akademickej komunity smerom k Open Access a veľkým vydavateľom

Veda potrebuje významné zlepšenia v oblasti poskytovania vedeckých informácií. Nemecké vedecké inštitúcie zastrešené projektom DEAL začali rokovania s hlavnými vedeckými vydavateľmi, aby dosiahli spravodlivejšie podmienky na prístup k vedeckej literatúre.

Iniciátorom projektu DEAL je Aliancia vedeckých organizácií v Nemecku (Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen) a je zastúpená nemeckou Rektorskou konferenciou (Hochschulrektorenkonferenz). Aliancia je združením najvýznamnejších nemeckých výskumných organizácií. Vydáva vyhlásenia týkajúce sa výskumnej politiky a financovania a štrukturálneho vývoja nemeckého výskumného systému.

Obrázok: Open science

Cieľom projektu DEAL je uzavrieť celoštátne licenčné zmluvy pre celé portfólio elektronických časopisov od hlavných akademických vydavateľov s tým, že sa dosiahne významná zmena súčasného stavu vo vzťahu k obsahu a cenám. Na národnej úrovni sa očakávajú rozsiahle a trvalé zlepšenia v prístupe k vedeckej literatúre pre akademických pracovníkov a zníženie finančného zaťaženia vedeckovýskumných inštitúcií. Licencie DEAL by priniesli výhody pre univerzity, vedeckovýskumné inštitúcie, štátne a regionálne knižnice.

V rámci projektu DEAL sa dosiahlo určité zblíženie stanovísk s vydavateľmi Wiley a Springer Nature. Rokovania s Elsevierom ohľadne presadenia celoštátneho otvoreného prístupu neboli úspešné – na protest prví vedeckovýskumní pracovníci[1] odstúpili z redakčných pozícií z časopisov tohto vydavateľa[2]. Toto je jeden z míľnikov boja medzi nemeckými zástancami otvoreného prístupu a významnými vydavateľmi. Následne takmer 200 univerzít, vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk[3] zrušilo svoje predplatné v systéme Elsevier.

 

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroje:

https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/negotiations-continue-between-deal-and-wiley-4222/

https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/deal-and-springer-nature-first-results-of-the-negotiation-4234/

https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/researchers-resign-editorship-of-elsevier-journals-4237/

https://www.electrochem.org/redcat-blog/editors-rsign-push-open-access/

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50671/title/German-Scientists-Resign-from-Elsevier-Journals--Editorial-Boards/

https://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/deal-bundesweite-lizenzierung-der-angebote-grosser-wissenschaftsverlage-verhandlungen-mit-elsevier/

-------------------------------------------------------------------------------------------

[1]Zoznam: https://www.projekt-deal.de/herausgeber_elsevier/

[2]Z pozícií redaktorov, členov redakčných rád a poradných rád

[3]Zoznam: https://www.projekt-deal.de/vertragskundigungen-elsevier-2017/

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Marec mesiac knihy 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jar
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Srdcové zlyhávanie je stav, ku ktorému dochádza pri vážnom poškodení srdcového tkaniva.
Zistite viac