Ocenených bolo 18 študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre


Ocenených bolo 18 študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Za vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, v športovej alebo kultúrnej činnosti a za to, že svojimi aktivitami vzorne reprezentovali svoju alma mater boli ocenení študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Ocenenie si prevzali z rúk rektorky SPU doc. Klaudii Halászovej v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2018.

Slávnostné oceňovanie 18 študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, na ktorom sa zúčastnili aj dekani a prodekani fakúlt, sa konalo 19. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, ktorý si pripomíname aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. V úvode zúčastnených v mene celého vedenia SPU privítala rektorka doc. K. Halászová. Pamätný deň – 17. november – v spoločensko-historických súvislostiach priblížil poverený prorektor pre vzdelávaciu činnosť a ECTS doc. Milan Šimko. V ďalšej časti programu spolu s povereným prorektorom pre vedu a výskum prof. Zdenkom Tkáčom, predstavili študentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu SPU a motivačné štipendium.

Za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov si ocenenie prevzala Melina Korčok (3. ročník bakalárskeho štúdia), Bc. Veronika Sýkorová (1. roč. inžinierskeho št.), Ing. Mária Holovičová (3. roč. doktorandského št.), za Fakultu biotechnológie a potravinárstva Veronika Koláriková (3. roč. bak. št.), Bc. Petra Kovalčíková (2. roč. inž. št.), Ing. Ján Kovarovič (3. roč. dokt. št.).

Fakulta ekonomiky a manažmentu ocenila výsledky Bc. Filipa Tkáča (1. roč. inž. št.), Bc. Martina Maňovského (1. roč. inž. št.), Ing. Petronely Tarinovej (3. roč. dokt. št.), Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Bc. Filipa Marinova, (1. roč. inž. št.), Mgr. Jána Gaduša (3. roč. dokt. št.) a Ing. Zuzanu Lazíkovú (2. roč. dokt. št.). Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva navrhla na ocenenie Bc. Richarda Bohuša (2. roč. dokt. št.), Bc. Róberta Rotha (2. roč. inž. št.), Ing. Vladimíra Kissa (3. roč. dokt. št.), Technická fakulta Bc. Patríciu Feriancovú (2. roč. inž. št.), Bc. Mareka Mojžiša (2. roč. inž. št.) a Ing. Matúša Bilčíka (2. roč. dokt. št.).

Ako povedala rektorka doc. Halászová, humanizmus a demokracia sú základom zmýšľania na každej univerzite. „Vážime si mladých talentovaných ľudí, ktorí excelentne prezentujú akademické prostredie a jeho viacero podôb, nielen štúdium a vzdelávanie, ale aj kultúru, šport, voľno-časové aktivity.“ Oceneným študentom zablahoželala a poďakovala za vzornú reprezentáciu univerzity. Zároveň im popriala veľa ďalších úspechov a vyzvala ich na diskusiu, vyslovenie podnetov a návrhov pre fakulty, ako by mohli byť ešte viac nápomocní motivovať študentov k podávaniu vynikajúcich výkonov.  

Za všetkých ocenených sa vedeniu poďakovala doktorandka FAPZ Ing. Mária Holovičová.

 

Informácie a foto poskytla: PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slnečné svetlo je energia zložená z elektromagnetického spektra.
Zistite viac