Nosná konštrukcia drevodomu

07. feb. 2019 • Stavebné inžinierstvo

Nosná konštrukcia drevodomu

Nosná konštrukcia drevodomu je jednou z prác, ktorá sa zaradila medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Vypracoval ju Lukáš Špak, Stavebná fakulta, Ústav inžinierskych konštrukcií; vedúca práce: Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.

Ako vysvetlil autor, pri návrhu konštrukcie postupoval rozložením nosnej konštrukcie na jednotlivé nosné prvky, ktoré následne posudzoval ako rovinné. „Nosnú časť konštrukcie tvoria prevažne panely z krížom lamelového dreva. Navrhoval som jednotlivé prvky ako: strešné panely, stropné panely a návrh stien. Taktiež som musel navrhnúť pomocný nosník kvôli uloženiu strešných panelov v rohu budovy. V následnom navrhovaní stropu však vznikali príliš veľké namáhania na konzolové uloženie panela. Preto som zvolil riešenie pomocou jednoduchého roštu s cieľom roznosu zaťaženia zo stĺpa do susedných dvoch a preniesť výsledné reakcie v uložení priamo do stenových panelov.“

ukážka drevodomu

V budove bolo podľa autora práce potrebné navrhnúť aj nosníky kvôli uloženiu stropných panelov. Ďalšou časťou výpočtov bolo navrhnutie prekladov nad oknami a dverami. „V určitých prípadoch museli byť preklady nahradené lepeným lamelovým drevom. Posledným návrhom bolo kotvenie stužujúcich stien. Stužujúce steny tvorili stenové panely, ktoré boli po celej výške bez výrezov. Jednou z výhod CLT panelov je aj to, že strešné a stropné panely zabezpečujú stuženie stavby v horizontálnom smere a prenášajú zaťaženie z vetra cez zaťažovaciu šírku priamo do stužujúcich stien,“ vysvetľuje autor. 

Následne na najviac namáhanú stenu vypočítal reakciu v mieste kotvenia. „Pre návrh a posúdenie kotvy som použil katalógové charakteristické únosnosti kotvy. Navrhol som kotvu WHT 340,“ dodal.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Lukáš Špak; Vedúci práce: Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - zima
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pred 10 000 rokmi boli na severe, ale napr. aj vo Vysokých a v Západných Tatrách horské ľadovce.
Zistite viac