Naši adolescenti nemajú dostatočné vedomosti o rizikách užívania liekov


Naši adolescenti nemajú dostatočné vedomosti o rizikách užívania liekov

Výskumníci z Univerzity Komenského v Bratislave v prieskume zistili, že študenti slovenských  stredných škôl nie sú dostatočne informovaní o zdravotných rizikách užívania liekov.

Výskumníci Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sa zamerali na otázky bezpečnosti užívania liekov u adolescentov. Ich zistenia poukazujú na alarmujúco nedostatočnú informovanosť študentov slovenských stredných škôl o tom, že s nesprávnym užívaním liekov sa môžu spájať vážne zdravotné riziká. Jedným z dôvodov môže byť aj vplyv rodičov.

V poslednom období sa vďaka novej európskej legislatíve zvýšil záujem o racionálne používanie liekov u detí. Z hľadiska užívania liekov je kritickým obdobie dospievania detí, keď začínajú užívať lieky bez dohľadu rodičov. Pracovná skupina Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK sa preto detailne zamerala na problematiku vedomostí o užívaní liekov a vnímaní rizika farmakoterapie u adolescentov a ich rodičov. Výskum na 12 stredných školách po celom Slovensku ukazuje, že naši adolescenti nemajú dostatočné vedomosti o liekoch, ktoré sú potrebné pre ich správne celoživotné užívanie.

„Adolescenti uviedli, že im lieky nemôžu ublížiť. Nedostatočné boli najmä ich vedomosti o rizikách liekov proti kašľu a bolesti, na alergiu a následkoch užívania dvoch rôznych liekov súčasne. Zistili sme aj rozdiely vo vedomostiach o liekoch a vnímaní rizika farmakoterapie v jednotlivých vekových skupinách a pri rôznych ochoreniach dospievajúcich,“ priblížila zistenia vedúca výskumu prof. Magdaléna Kuželová z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK.

Výskum má priekopnícky charakter v európskom i svetovom meradle, keďže problematike užívania liekov adolescentmi sa doteraz venovala len minimálna pozornosť. Z výsledkov vyplýva, že slovenskí adolescenti sú aktívnymi a častými užívateľmi liekov nielen na lekársky predpis, ale aj liekov bez lekárskeho predpisu, ktoré nezriedka sami získavajú. Viac než polovica adolescentov, aj z najmladších vekových skupín, užívala lieky bez toho, aby o tom rodičia vedeli.

Riziká si uvedomujú viac dievčatá ako chlapci

„Dievčatá mali lepšie vedomosti o rizikách jednotlivých skupín liekov a častejšie diskutovali o liekoch s rodičmi než chlapci. Podstatným zistením bolo, že rodičia, ktorí takisto nemajú dostatok vedomostí o liekoch ich detí, ovplyvňujú svoje adolescentné deti v oblasti užívania liekov,“ zdôraznila doktorandka PharmDr. Zuzana Klimaszová.

Autori výskumu zdôraznili potrebu diskusie o doplnení vzdelávacích programov a vypracovaní materiálov pre deti a ich rodičov o užívaní liekov a ich riziku. V spolupráci s príslušnými ministerstvami, resp. autoritami v oblasti školstva a zdravotníctva je tiež nutné vypracovať postupy, ako zahrnúť vzdelávanie o liekoch do učebných osnov či národných kampaní.

„Stredoškolská mládež je zraniteľná skupina, ktorá je vystavená množstvu informačných vplyvov s dosahom na celý život. Zistenia o ich chabom povedomí o liekoch nás upozorňujú na potrebu zlepšenia tohto stavu, aby sa tak predišlo zbytočným liekovým problémom u mladých. Teší ma, že naši vedci inšpirujú aj iné krajiny, aby sa výskum v tejto oblasti intenzívne rozbehol,“ vyzdvihol význam výskumu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller, poverená zastupovaním vedúcej Oddelenie vzťahov s verejnosťou UK v Bratislave

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Konopná múka neobsahuje lepok, preto je vhodná pre celiatikov.
Zistite viac