Naozaj zaujímavé rastliny nájdete v Botanickej záhrade v Košiciach

27. aug. 2017 • Prírodné vedy

Naozaj zaujímavé rastliny nájdete v Botanickej záhrade v Košiciach

Leto v prírode a v záhradách je časť ročného obdobia, ktorá prináša nezabudnuteľné estetické zážitky. Vytvárané sú vegetáciou a scenériami zákutí a voľných plôch s pestrofarebnými, ale aj nenápadnými a veľmi zaujímavými rastlinami. Zvlášť a o to výraznejšie je vnímanie a poznávanie rôznorodosti rastlinnej ríše v botanickej záhrade. Rôzne typy letničiek, ale aj kvitnúce dreviny či kríky ponúka Botanická záhrada Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciach), ktorú vám odporúčame v tomto ročnom období navštíviť, ak sa chcete vydať na potulky za vedou.

Na relatívne malej ploche (30 ha) vo vonkajšej časti a v expozičných skleníkoch tejto záhrady je zhromaždených viac ako 5 000 druhov a kultivarov (taxónov). Prevažnú časť reprezentujú rôzne okrasné taxóny mierneho, tropického a subtropického klimatického pásma, ale aj úžitkové a životným cyklom netradičné rastliny.

Ako sa uvádza v popise košickej Botanickej záhrady, letný kolorit farieb, tvarov a vôni nájdu návštevníci na vonkajšej ploche (Ekologická náučná plocha) v blízkosti expozičných tropických skleníkov. Túto atmosféru vytvárajú letničky rodov aksamietnica (Tagetes ), gazánia (Gazania), plamenník (Celosia), šalvia (Salvia), astrovka (Calistephus), papuľka (Antirrhinum), a iné, dvojročné druhy ako napr. náprstník červený  (Digitalis purpurea ), klinček bradatý (Dianthus barbatus), sedmikráska obyčajná (Bellis perennis) a viacročne byliny (Delphinium x cultorum, Echinacea purpurea, Dicentra spectabilis ) a ďalšie.

Príjemný zážitok umocňujú vodné a močiarne rastliny umiestnené v bazénoch, popri potôčiku a v malých vodných plochách. Patria medzi ne napr.: chránené a ohrozené autochtónne druhy: leknica žltá (Nuphar lutea), lekno biele (Nymphaea alba), rezavka aloovitá (Stratiotes aloides), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), šípovka vodná (Sagittaria sagitifolia), okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus) a rôznofarebné kultivary rodu lekno (Nymphaea). 

Osobitnú expozíciu prestavujú alpinária (skalky), prostredníctvom ktorých sa návštevníci môžu zoznámiť s rastlinami extrémnych stanovíšť na rôznych geologických substrátoch ( Aster alpinus, Silene acaulis, Soldanella alpina, Armeria maritoma a iné). Ďalej sú pre obdivovateľov prírodných krás k dispozícii kvitnúce dreviny a kríky: ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera),  magnólia veľkokvetá (Magnolia grandiflora), paulovnia plstnatá (Paulownia tomentosa), katalpa úhľadná (Catalpa speciosa), druhy a kultivary rodu ruža (Rosa), dreviny s farebnými listami, buk lesný f. purpurea (Fagus sylvatica f. purpurea), javor dlaňovitolistý s kultivarmi (Acer palmatum cv.) a iné.

Predstavitelia košickej Botanickej záhrady sú presvedčení, že exotické rastliny sú v tropických expozičných broméliaskleníkoch pre návštevy zaujímavé celoročne, no práve v lete je podľa nich iné spektrum kvitnúcich a plodiacich rastlín ako v inej vegetačnej dobe počas roka. „Zaujímaví sú napr. zástupcovia čeľade broméliovité (Bromeliaceae), najmä tvarom a farebnosťou listov. V čase kvitnutia vytvárajú zvláštne, niektoré až bizarne vyzerajúce kvety. Z pohľadu ekológie rastlín sú tu druhy, ktoré svojim organizmom predstavujú celý mikroekosystém. V pazuchách listov a v listových ružiciach sa vyskytujú mikroorganizmy, bezstavovce, huby, riasy, sinice a ďalšie skupiny organizmov, ktoré tam našli vhodné prostredie a podmienky na svoju existenciu,“ píše sa v popise Botanickej záhrady.

Návštevník si môže prezrieť napr. echmeu pásikovanú (Aechmea fasciata), guzmániu jazykovitú (Guzmania lingulata), vrízeu lesklú (Vriesea splendens), druhy a kultivary rodu kryptant (Cryptanthus), bromelia (Bromelia), neoregélia (Neoregelia), ananás (Ananas) a iné. Zaujímavú skupinu predstavujú druhy rodu tilandsia (Tillandsia). V zbierkach botanickej záhrady je viac ako 150 druhov (T. recurvata, T. usneoides, T. argentea, T. ionantha, T. lindenii, T. caput-medusae, T. bulbosa a ďalšie).

banánovníkPokiaľ máte radi niečo naozaj cudzokrajné, núkajú sa vám plodiace rastliny z rodov banánovník (Musa), egrešovec oblý (Averrhoa carambola), kakaovník obyčajný (Theobroma cacao), kávovník arabský (Coffea arabica), mišpuľník japonský (Eriobotrya japonica), mangovník indický (Mangifera indica) či chlebovník obyčajný (Artocarpus communis) a iné.

Táto Botanická záhrada je lokalizovaná v severozápadnej časti Košickej kotliny, na úpätí svahu východného výbežku Slovenského Rudohoria, v lokalite Bankov, v miestnej časti Červený breh. Ide o výskumné a pedagogické pracovisko Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bolo založené v roku 1950 a v súčasnosti sa rozprestiera na ploche 30 ha. Pri jej návšteve spoznáte mnoho exotických rastlín, ktoré pochádzajú z tropických a subtropických oblastí sveta. Tieto rastliny sa pestujú v sústave skleníkov s celkovou rozlohou 3500 m2.

Vo vonkajších častiach sa zoznámite s drevinami, letničkami a vodnými rastlinami, ale aj liečivými, úžitkovými a chránenými druhmi rastlín. V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa môžete dozvedieť viac o tom, že aj rastliny sa môžu pohybovať, ale tiež prečo kaktusy nemajú listy, prečo mnoho fikusov nazývame škrtiče, prečo sú pre rastliny potrebné včely a iný hmyz a mnoho ďalších zaujímavosti z ríše rastlín. Súčasťou Botanickej záhrady je Herbár a Thaiszová knižnica.

************************************************

Toto pracovisko sústreďuje svoju činnosť najmä v oblasti edukačnej, výskumnej a kultúrno-spoločenskej. V edukačnej činnosti vytvára podmienky pre laboratórne cvičenia, na požiadanie zabezpečuje výučbu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach vo vedných odboroch geobotanika, ekológia rastlín, ochrana životného prostredia a terénne exkurzie. Študenti botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov robiť diplomové práce a konzultovať botanické problémy. V spolupráci s Centrom voľného času má aktívny podiel na zabezpečovaní súťaží ako sú Biologická olympiáda, Poznaj a chráň, Stredoškolská odborná činnosť.

Vedecká činnosť je zameraná na štúdium biológie ohrozených a chránených druhov flóry východoslovenského regiónu, na synantropizáciu a antropické otázky pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Za týmto účelom edituje vedecké periodikum THAISZIA, Journal of Botany. Periodikum je evidované vo vedeckých databázach a od roku 2009 aj v databáze SCOPUS. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach ma Herbár, ktorý eviduje cez 40-tisíc herbárových položiek. V edukačnej činnosti zabezpečuje výučbu botanických a ekologických predmetov na rôznych stupňoch vzdelávania.

Vedecký výskum sa sústreďuje na štúdium biológie ohrozených druhov vyšších rastlín východného Slovenska, synantropizáciu vegetácie, invázie rastlín, šľachtenie dekoratívnych kultivárov a patologických problémov drevín v zmenených podmienkach prostredia. Aktivity v kultúrno-spoločenskej oblasti sú orientované na sprístupnenie zbierkového rastlinného fondu, predstavovanie biologickej rôznorodosti rastlinnej ríše, zvýšenie a upevňovanie environmentálneho povedomia návštevníkov k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia.

Osvetovú a kultúrnu činnosť realizuje prostredníctvom stálych expozícii, tematických výstav, otvorených dní, akciami k poznávaniu bioty a environmentálnymi akciami k výchove, ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaniu trvalo udržateľného využívania biodiverzity.

 

Otváracie hodiny

skleníky 09.00 – 15.00 hod. celoročne
vonkajší areál 09.00 – 18.00 hod. 1. 5. – 30. 9.

 

Ilustračný a informačný zdroj: UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Motýľ pestroň vlkovcový má pestro sfarbené krídla a patrí medzi jedovaté druhy.
Zistite viac