Nanoštrukturované bio-hybridné materiály

17. okt. 2018 • Materiálové inžinierstvo

Nanoštrukturované bio-hybridné materiály

Výrazne prispieť k lepšiemu pochopeniu interakcie medzi magnetickými nanočasticami a lyotropným kvapalným kryštálom ako nosičom je cieľom projektu Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi (Design of nanostructured bio-hybrid materials through self-assembly process). Projekt je riešený pracovníkmi Ústavu experimentálnej fyziky SAV, pričom zodpovednou riešiteľkou je RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Jednou z kľúčových úloh je príprava bio-anorganického hybridného materiálu na báze kvapalného kryštálu formovaného fibrilami lyzozýmu, dopovanému magnetickými nanočasticami s cieľom preštudovať interakciu medzi magnetickými nanočasticami a samotnými fibrilami lyzozýmu. Ďalej je to tiež proces samoformovania usporiadaných dentrityckých štruktúr, uvádzajú realizátori projektu. „Projekt je zameraný na experimentálne štúdium javov pozorovaných v biologických anizotrópnych koloidných suspenziách, ktoré sú intenzívne študované aj v súvislosti s mnohými neurodegeneratívnymi chorobami, ako je Alzheimerova, Hungtingtonova a pod. Schopnosť koloidných nanomateriálov vytvárať nanoštruktúry, generované pomocou samousporiadavajúcich procesov s vysokým stupňom usporiadania umožňuje ich aplikácie v optoelektronike, fotonike, ale aj ako biosenzory. Hoci sú tieto systémy intenzívne študované, samotný mechanizmus a podstata tohto javu je stále nejasná a predstavuje nepreskúmanú oblasť.“ Využitie experimentálnych techník si kladie za cieľ prispieť k lepšiemu poznaniu tohto javu, doplnili tvorcovia projektu.

Projekt Nanoštrukturované bio-hybridné materiály generované samousporiadajúcimi procesmi trvá od začiatku roka 2018 do konca roka 2019.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=77

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slovenská etnologička Božena Filová sa od počiatkov vedeckej kariéry zasadzovala za angažovanú vedu.
Zistite viac