Na STU vedci skúmajú budovy v daždi a vetre

03. feb. 2017 • Stavebné inžinierstvo

Na STU vedci skúmajú budovy v daždi a vetre

V rámci Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava vzniklo nové laboratórium, v ktorého podmienkach je možné otestovať odolnosť projektovaných výškových budov.

O tom, že práca architektov je veľmi zodpovedná a dôležitá niet pochýb. Ale na to, aby i tá najestetickejšie navrhnutá budova stála, odolávala poveternostným podmienkam a bola bezpečná, treba ešte aj druhú stranu tvorivého tímu – a to sú projektanti a konštruktéri. Čím viac možností majú otestovať navrhovanú budovu v podmienkach čo najbližších realite, tým je väčšia pravdepodobnosť, že táto odolá zubu času a nárokom na ňu kladeným nielen v blízkej, ale aj vzdialenej budúcnosti.

Laboratóriá na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktoré  vznikli  v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku sú preto potrebnou modernou výbavou každého podobného pracoviska. Po dlhšom čase išlo o zásadnejšiu investíciu do slovenských vysokých škôl a skvalitnenie prostredia pre vzdelávanie a vedu a podľa rektora STU v Bratislave, Roberta Redhammera by sa na kvalitne vybavených výskumných univerzitách mohli koncentrovať vedecké tímy z celej krajiny, ktoré by spolupracovali s praxou predovšetkým na poli inovácií.

Vietor, dážď, hluk i energie

Laboratóriá na Stavebnej fakulte STU v Bratislave umožňujú odborníkom skúmať všetky aspekty stavieb – od stavebnej tepelnej techniky, ako je šírenie tepla a vlhkosti v budove, cez akustiku, prirodzené osvetlenie a kvalitu vnútornej klímy, aerodynamiku – pôsobenie vetra na budovy a konštrukčné prvky, hydrodynamiku, čiže pôsobenie vetrom hnaného dažďa na budovy a konštrukcie až po životnosť materiálov či energetickú efektívnosť budov.

Prof. Ing. Boris Bielek, PhD., vedúci  Katedry pozemných stavieb STU v Bratislave konštatuje: „V tuneli sa overovali viaceré známe typy výškových budov v Bratislave, aj keď nie vždy priamo pre konkrétneho investora, ale napríklad v rámci študentských záverečných prác, ako tvarovo podobné budovy. Testovaním v tuneli prešli napríklad aj veterná turbína, lietadlo, či nákladné auto. Záujem bol už aj o testovanie drona.“

Podľa Borisa Bieleka slúži kvalitne vybavené nové laboratórium práve na výskum a spoluprácu s reálne riešenými stavebnými úlohami. Vo veternom tuneli sa vykonávajú testovania aj v rámci zmluvy o dielo – teda testovanie vplyvu vetra na konkrétne plánované budovy, ale aj viacero inžinierskych a doktorandských prác. Nemerajú sa tu však len budovy, ale aj niektoré časti stavieb – napríklad sa tu merali  rozličné typy okien, dostupné v predaji  na Slovensku. V laboratóriu sa tiež overoval bezpečný spôsob upevnenia malých veterných turbín na stavby, ktoré sa napríklad v  Rakúsku začínajú montovať na budovy – verejné či na rodinné domy, ako zdroj energie – podobne ako solárne kolektory.

V roku 2015 tu riešili 14 domácich a medzinárodných výskumných projektov a 5 zmlúv o dielo. Laboratórium o výsledkoch informuje investor, respektíve zmluvnú stranu, ktorá si testovanie objednala. Boris Bielek: „Na testovanie vo veternom tuneli sa používajú makety v mierke 1:300, pričom merané budovy sa vyrábajú na fakulte na  3D tlačiarni. Dôležité je dodržať tvar stavby. Potom na plášť makety osadíme snímače, ktoré snímajú aké tlaky a sania vznikajú na fasáde a údaje prenášajú do počítača. Na 3D tlačiarni, alebo z polystyrénu je vyrobená aj okolitá zástavba, ktorá je rovnako dôležitá, pretože ovplyvňuje silu vetra.“

Meranie vplyvu vetra na mrakodrapy v aerodynamickom tuneli

Veterná Bratislava

V súčasnosti sa v aerodynamickom tuneli overuje pôsobenie vetra na výškové budovy v novo navrhovanej štvrti New City Centre Bratislava na Čulenovej ulici, ktorých autorkou je nedávno zosnulá iracko – britská vizionárska architektka Zaha Hadid. Atypické budovy, v kombinácii s bratislavským častým veterným počasím si priam žiadajú, aby sa ich vlastnosti otestovali v laboratóriách ešte pred ich samotnou realizáciou. Predtým laboratóriá spolupracovali pri projektoch Panorama City, Central Bratislava či Eurovea. Z výskumných projektov riešia aktuálne napr. projekt Horizont 2020, ktorého úlohou je inovovať metódy merania akustických aspektov budov (Advancedphysical-acoustic and psycho acoustic diagnostic methods for innovation in buildingacoustics) či pojekty Cost, ktoré skúmajú nové materiály a konštrukčné prvky, ktoré by mohli prispieť k redukcii hluku v budovách (Designs for Noise Reducing Materials and Structures, Improvingsustainability and efficiencythrough new structural textile materials and designs).

Z domácich výskumných projektov je to aktuálne Výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými prvkami či Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégií tvorby techniky budov pre udržateľnú architektúru.  Doc. Ing. Oľga Hubová, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave dopĺňa: „V súčasnosti meriame pri tomto projekte vplyv vetra na chodca, nakoľko existujú aj  normy veternej pohody. Napríklad vieme, že rýchlosť vetra 10 – 12 m za sekundu už je nevhodná na niektoré aktivity, ako ihrisko pre deti, či pohyb  starších ľudí a my vieme povedať, ako treba navrhnúť cestičky a chodníky tak, aby bolo v tomto prostredí ľuďom príjemne.”

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, STU v Bratislave

Foto: STU v Bratislave

Editovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: MZ

 

Hore
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vyhorené jadrové palivo je možné ukladať aj v hlbinnom úložisku.
Zistite viac