Možnosti liečby karcinómu prostaty v súčasnosti

19. jún. 2017 • Lekárske vedy

Možnosti liečby karcinómu prostaty v súčasnosti

Karcinóm prostaty sa zaraďuje medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužskej populácie s celosvetovým nárastom výskytu o 3 % ročne. Popri karcinóme pľúc a hrubého čreva je tretím najčastejším zhubným nádorom u mužov na Slovensku a výskyt tohto ochorenia sa zvyšuje. V súčasnosti sa diagnostikuje približne 1 500 nových prípadov ročne, z toho približne 500 pacientov ročne na toto ochorenie zomrie. Takéto informácie zhrnula Anna Križanová z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave počas konferencie sekcie Ženy v jadre, ktorá sa uskutočnila koncom apríla 2017.

Slovensko sa podľa odborníčky zaraďuje k regiónom so stredným výskytom ochorenia karcinómu prostaty v Európe. „Postihuje najmä mužov po päťdesiatom roku života, kedy sa začne zvyšovať riziko karcinómu prostaty. V súčasnosti sa kladie dôraz na prevenciu a včasné vyhľadanie odbornej lekárskej pomoci nielen pri vyskytujúcich sa ťažkostiach,“ uviedla Anna Križanová. 

Tvrdí, že moderná medicína poskytuje viaceré liečebné možnosti pre tento druh ochorenia (ako samostatná liečba alebo v kombinácii viacerých liečebných postupov). „Rozhodnutie o spôsobe liečby karcinómu prostaty závisí od posúdenia závažnosti ochorenia podľa klasifikácie, veku pacienta, predpokladanej dĺžke života, celkového zdravotného stavu a životného štýlu pacienta.“

Odborníčka z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave ďalej informovala o možnostiach liečby karcinómu prostaty na Slovensku so zameraním sa na liečbu žiarením (rádioterapiu). „Cieľom rádioterapie je dosiahnuť v ožarovanej oblasti čo najvyššiu koncentráciu žiarenia pri súčasnom maximálnom šetrení okolitého zdravého tkaniva.“

IMRTJe presvedčená, že technický rozvoj a rádiobiologické poznatky umožňujú zavedenie nových postupov a štandardov v liečbe, ktoré sú účinnejšie, šetrnejšie a znižujú postihnutie zdravých tkanív. Priblížila súčasné moderné ožarovacie techniky ako sú IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), IGRT(Image Guided Radiotherapy) v rámci externej rádioterapie. Zároveň upriamila pozornosť aj na brachyterapiu, jej indikácie, proces aplikácie a úlohy v liečbe karcinómu prostaty, a to najmä LDR brachyterapie pomocou jódových zŕn, ktorá je dostupná na Slovensku od roku 2007.

Celkovo medzi možnosti liečby odborníčka radí radikálnu prostatektómiu, hormonálnu terapiu, externú rádioterapiu, brachyterapiu, chemoterapiu, robotickú prostatektómiu, kryochirurgiu a kryoterapiu, ale aj sledovanie a vyčkávanie, tiež doplnkovú a alternatívnu medicínu. Cieľom rádioterapie pritom podľa nej je aplikácia definovanej dávky ionizujúceho žiarenia do objemu nádorového ložiska s maximálnym účinkom a minimálnym poškodením okolitých zdravým tkanív. „Ide tiež o čo najpresnejšie ožiarenie cieľového objemu s možnosťou podania vyššej celkovej dávky.“  

Anna Križanová pokračovala, že adenokarcinóm prostaty vyžaduje pomerne vysokú dávku žiarenia – vyššiu než 75Gy. „Napriek zavedeniu nových ožarovaných techník 3D CRT, IMRT ožiarenie priľahlých rizikových tkanív nedovoľuje túto dávku prekročiť. Brachyterapia nie je toxická a je ekvivalentná viac než 100 Gy konvenčnej externej rádioterapie.“

Rizikové štruktúry sú podľa nej močový mechúr, rectum, črevo a femurálne hlavice. Odborníčka popísala metódu 3D CRT. „Tvar ožarovaných polí je individuálne upravovaný podľa tvaru cieľového objemu systémom lamiel v hlavici lineárneho urýchľovača pomocou multileaf kolimátoru.“

Technika IMRT podľa Anny Križanovej umožňuje nielen tvarovať obrysy polí, ale tvarovať aj intenzitu žiarenia v ožarovanom poli. „V častiach polí, kde je cieľový objem hrubší, je intenzita väčšia a tam, kde je tenší, je zas menšia.“

V neposlednom rade odborníčka uviedla, že verifikácia liečby môže prebiehať ako pred-liečebná verifikácia – overenie ožarovacieho plánu a tiež verifikácia počas ožarovania.

 

Foto a info zdroj: Prezentácia Anny Križanovej Možnosti liečby karcinómu prostaty v súčasnosti

Spracovala: Slávka Habrmanová

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ


Hore
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Veda v Centre
FVF 2018
Vedec roka 2017
kúpa časopisov jún 2016
Prechod VK na VND
Bratislavská vedecká cukráreň
QUARK
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vitamín B1 pomáha rozvíjať fantáziu a kreativitu.
Zistite viac