Moderné technológie pomáhajú zlepšiť výučbový proces


Moderné technológie pomáhajú zlepšiť výučbový proces

Cyber-fyzický systém (Cyber-Physical System, CPS) je mechanizmus, ktorý je riadený alebo monitorovaný pomocou počítačových algoritmov, úzko integrovaných s internetom a jeho užívateľmi. Fyzické a softvérové komponenty sú hlboko prepojené, z ktorých každý pracuje na rôznych priestorových a časových mierach, vykazuje viaceré a odlišné spôsoby správania sa a navzájom komunikuje mnohými spôsobmi, ktoré sa menia kontextom. Príkladmi takýchto CPS sú inteligentná sieť, autonómne automobilové systémy, lekárske monitorovanie, systémy riadenia procesov, robotické systémy a automatické pilotovanie.

CPS systém má byť využitý aj v rámci projektu Aplikácia konceptu Industry 4.0 v rámci modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia (Modernization of the Automatic Control Hardware course by applying the concept Industry 4.0). Jeho realizačná fáza je 2016 – 2018, projekt vedie Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Projekt je zameraný na implementáciu a využitie konceptu Industry 4.0 s cieľom modernizácie predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia. „V rámci projektu bude vyvinutý univerzálny, robustný systém využívajúci najnovšie trendy v automatizácií a informačných technológiách. Umožní pomocou technologického konceptu CPS zlepšiť výučbu nielen predmetu Technické prostriedky automatizovaného riadenia, ale aj iných predmetov. Vyvinutý systém bude možné využiť aj pri výučbe ďalších predmetov vďaka vytvorenej databáze, ktorú bude možné dopĺňať o rôzne relevantné výučbové materiály. Systém bude slúžiť študentom, ako aj učiteľom počas samotnej výučby, ale aj počas domáceho samoštúdia. Systém bude navrhnutý tak, aby počas výučby čo najviac pomáhal vyučujúcemu a zároveň naučil študentov samostatnosti a analytickému mysleniu,“ uvádzajú realizátori projektu.

Ďalším cieľom projektu je oboznámiť a naučiť študentov a vyučujúcich využívať moderné technológie pomocou ich integrácie do výučbového procesu.

 

Zdroj informácií: www.portalvs.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - zima
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Symbióza lišajníkov je dosť svojrázny spôsob súžitia 2 alebo viacerých odlišných biologických druhov
Zistite viac