Mladí vedci z SPU v Nitre zvíťazili v súťaži


Mladí vedci z SPU v Nitre zvíťazili v súťaži

Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uspeli v súťaži mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Víťazov vyhlásila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV.

V sekcii poľnohospodárstvo sa na prvom mieste umiestnila Ing. Eva Tvrdá, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP (Tvrdá, E., Tušimová, E., Kováčik, A., Paál, D., Greifová, H., Abdramanov, A., Lukáč, N. 2016. Curcumin has protective and antioxidant properties on bull spermatozoa subjected to induced oxidative stress. In Animal Reproduction Science, vol. 172, p. 10-20.), ďalej Ing. Katarína Zbyňovská, PhD. z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP  (Zbynovska, K., Petruska, P., Kalafova, A., Ondruska, L., Jurcik, R., Chrastinova, L., Tusimova, E., Kovacik, A., Capcarova, M. 2016. Antioxidant status of rabbits after treatment with epicatechin and patulin. In Biologia: Section Zoology, vol. 71, p. 835-842.) a Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. z Katedry výživy zvierat, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov – FAPZ (Hanušovský, O., Bíro, D., Šimko, M., Gálik, B., Juráček, M., Rolinec, M., Herkeľ, R. 2016. Effect of daily diet change from the start of lactation to the peak of lactation diet on ruminal pH with courses and changes during the feed day. In Journal of Central European Agriculture, vol. 17, p. 1204-1220).

V sekcii potravinárstvo si ocenenie prevzal aj Ing. Marek Šnirc, PhD. z Katedry chémie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP (Šnirc, M, Král, M., Ošťádalová, M., Golian, J. Tremlová, B. Application of principal component analysis method for characterization chemical, technological, and textural parameters of farmed and pastured red deer. In International journal of food properties. ISSN 1094-2912, 2016, vol. 20, no. 4, s. 754-761 dostupné na internete a Ing. Stanislava Matejová z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva – FBP (Matejová, S.,  Fikselová, M. Čurlej, J., Czakó, P.  Application of by-products in the development of foodstuffs for particular nutritional uses: Využitie vedľajších výrobných zvyškov pri vývoji potravín na osobitné výživové účely. In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 17, 4 2016, s. 1306-1319. ISSN 1332-9049).

Ocenenia víťazom odovzdal na januárovom zasadnutí Výboru pobočky Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV v Nitre predseda spoločnosti prof. Dr. Ing. Jozef Golian.

 

Zdroj informácií a foto: SPU v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Matematika je kráľovná, ale zároveň slúžka vied.
Zistite viac