„Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“


„Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“

Študenti, doktorandi, ale aj ostatní mladí vedeckí pracovníci, máte možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší príspevok v rámci XI. vedeckej konferencie „Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 11. 2018 v Agroinštitúte Nitra. Termín pre zaslanie príspevku je do 15. 10. 2018.

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy, ktoré sa týkajú všetkých oblastí celého potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty až po zdravie zvierat.

Konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. „Našim cieľom je každoročne sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky,“ uvádzajú organizátori.

Pred konferenciou bude všetkým prihláseným účastníkom e-mailom zaslaný elektronický zborník príspevkov, vďaka čomu budú mať všetci možnosť prehliadnuť si príspevky vopred. Na mieste konania konferencie dostane pri registrácii každý účastník hlasovací lístok, ktorým bude môcť podporiť najzaujímavejší príspevok.

Vyplnené hlasovacie lístky bude možné odovzdávať len počas trvania konferencie, a to na mieste na tom určenom (vyznačené miesto na registračnom pulte). Vyhodnotenie súťaže prebehne pri uzatváraní konferencie. Prezentujúci autor príspevku, ktorý získa najviac hlasov, bude odmenený zaujímavou cenou priamo na konferencii.

Konferenciu organizuje Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Termín na zaslanie prezentácií a posterov je do 12. 11. 2018

 

Zdroj informácií: 

http://www.fbp.uniag.sk

https://www.facebook.com/NKBEFSASR/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové mikroorganizmy.
Zistite viac