„Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“


„Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“

Študenti, doktorandi, ale aj ostatní mladí vedeckí pracovníci, máte možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší príspevok v rámci XI. vedeckej konferencie „Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 11. 2018 v Agroinštitúte Nitra. Termín pre zaslanie príspevku je do 15. 10. 2018.

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy, ktoré sa týkajú všetkých oblastí celého potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty až po zdravie zvierat.

Konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. „Našim cieľom je každoročne sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky,“ uvádzajú organizátori.

Pred konferenciou bude všetkým prihláseným účastníkom e-mailom zaslaný elektronický zborník príspevkov, vďaka čomu budú mať všetci možnosť prehliadnuť si príspevky vopred. Na mieste konania konferencie dostane pri registrácii každý účastník hlasovací lístok, ktorým bude môcť podporiť najzaujímavejší príspevok.

Vyplnené hlasovacie lístky bude možné odovzdávať len počas trvania konferencie, a to na mieste na tom určenom (vyznačené miesto na registračnom pulte). Vyhodnotenie súťaže prebehne pri uzatváraní konferencie. Prezentujúci autor príspevku, ktorý získa najviac hlasov, bude odmenený zaujímavou cenou priamo na konferencii.

Konferenciu organizuje Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Termín na zaslanie prezentácií a posterov je do 12. 11. 2018

 

Zdroj informácií: 

http://www.fbp.uniag.sk

https://www.facebook.com/NKBEFSASR/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
Noc výskumníkov 2018
festival|LingvaFest 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Extrapolácie 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Agrofilm 2018
Aurelium - centrum vedy
TVT 2017 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Maximálna odporúčanú dennú dávku kofeínu je 150 – 200 mg.
Zistite viac