Milión dolárov za vyriešenie rovnice o tečení vody

23. aug. 2015 • Matematické vedy

Milión dolárov za vyriešenie rovnice o tečení vody

Vedeli ste, že za vyriešenie rovnice o tečení vody je vypísaná odmena 1 000 000 $?

Presnejšie, cena nie je za vyriešenie tejto rovnice, ale len za matematický dôkaz, že vždy existuje jej fyzikálne realistické riešenie (poprípade protipríklad, v ktorom také riešenie neexistuje).

Cena je vyhlásená od roku 2000 Clayovým Matematickým Inštitútom a samotná rovnica, nazývaná Navier-Stokesova rovnica, je známa už od roku 1822. Popisuje prúdenie tekutín a má tak veľmi široké využitie: minimalizácia odporu vzduchu áut, návrhy vodných turbín, štúdium toku krvi v tele, predpoveď počasia a mnohé ďalšie. Vo všetkých týchto aplikáciách sa Navier-Stokesova rovnica väčšinou rieši pomocou počítača, no také riešenie je vždy len približné.

Aj keď sa zdá, že prúdenie kvapalín je každodenný jav, a preto nemôže byť zložitý, tento dojem je klamlivý. Prúdenie kvapalín je jedna z tých oblastí, kde z jednoduchých fyzikálnych princípov vystúpi zložité a ťažko predpovedateľné správanie – stačí sa pozrieť na všetky tie na prvý pohľad chaotické víry, čo sa vytvárajú v tečúcom potoku. Navier-Stokesova rovnica je tak tvrdý oriešok aj pre skúsených teoretických matematikov.

Štúdium tejto problematiky je možné na odboroch:

  • fyzika
  • matematika

 

Autor: Mgr. Ján Bogár, P-mat n.o. a FMFI UK

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V roku 1987 bolo u nás asi 6-tisíc druhov hmyzu, v roku 2009 už 9-tisíc.
Zistite viac