Medzinárodný úspech študentiek zo Slovenska vo fyzikálnej súťaži

05. mar. 2018 • Fyzikálne vedy

Medzinárodný úspech študentiek zo Slovenska vo fyzikálnej súťaži

Študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene Radka Veselá a Andrea Škvareninová zvíťazili v medzinárodnej súťaži Particles4U (Častice pre teba). Súťaž bola sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS) a organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPPOG).

Do súťaže Particles4U bolo zaslaných celkovo 77 prihlášok z 15 krajín: Rakúsko, Brazília, Bulharsko, Kolumbia, Francúzsko, Grécko, Irán, Taliansko, Japonsko, Filipíny, Poľsko, Slovensko, Južná Afrika, Španielsko a USA. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v každodennom živote. Členovia poroty boli príjemne prekvapení kvalitou projektov a bolo pre nich náročné vybrať víťazov. Kritériami vo finálnej fáze boli: kvalita, originalita, fyzika, realizovateľnosť a celkový dopad projektu. V každej kategórii boli vybraní dvaja víťazi.

Radka Veselá a Andrea Škvareninová so svojim projektomOsemnásťročné študentky 4. ročníka gymnázia Radka Veselá (vľavo) a  Andrea Škvareninová pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča skonštruovali jednoduchý lapač iónov, pričom použili ľahko dostupné pomôcky, ako sú lyžice z jedálne a predmety z laboratória. Demonštrovali uväznenie iónov v pasci pomocou zeleného laserového svetla. K zariadeniu napísali príručku, v ktorej vysvetľujú fyzikálnu podstatu svojej práce. Lapače iónov sa využívajú v hmotnostných spektrometroch. Napríklad v CERN-e ho používajú pri štúdiu antihmoty. (pozn. redakcie: rozhovor o „lapaní iónov“ s Andreou a Radkou sme priniesli v roku 2016 pri príležitosti získania 1. miesta v kategórií Matematika, Fyzika 38. ročníka SOČ).

Andrea Škvareninová pre regionálnu televíznu stanicu TV Hronka uviedla, že sa jednalo o online súťaž a fyzicky tam neboli prítomné. Poslali tam abstrakt o ich práci v angličtine a tiež fotodokumentáciu a schémy zostrojenia.

Radka Veselá pre TV Hronka povedala, že ich zariadenie zachytáva častice s využitím elektrického prúdu a tým, že sa tam mení polarita, tie častice sú raz vytláčané a raz vťahované elektrickým poľom. Na otázku, ako by sa v budúcnosti dalo využiť toto zariadenie, dodala: „Kebyže ho vylepšíme, tak chceli by sme, aby sa používalo ako študentská pomôcka bežne v školách, alebo na propagáciu vedy. Chceme poukázať na to, že  veda môže byť zaujímavá a toto je taký neštandardný experiment, ktorý by mohol pritiahnuť aj nových žiakov k  fyzike."

Marek Balážovič, učiteľ fyziky na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene Učiteľ Marek Balážovič si nápady priniesol z High School Teachers programu pre učiteľov v CERN-e a svoje nadšenie preniesol na svoje študentky. Chceli zostrojiť funkčný Paulov lapač iónov z bežne dostupných pomôcok a s minimálnymi nákladmi. Inšpiráciou im bol vynález nemeckého fyzika Wolfganga Paula (spolu s Hansom Georgom Dehmeltom dostal v roku 1989 Nobelovu cenu za fyziku – za vývoj techniky tzv. iónovej pasce, ktorá sa využíva pri presnom meraní g-faktoru elektrónov). 

Zariadenie zo zvolenského gymnázia je funkčné a môže slúžiť na demonštráciu zachytávania nabitých častíc. Víťazky získali pre Gymnáziium Ľudovíta Štúra vo Zvolene detektor CosmicPi na meranie kozmického žiarenia.

 

IPPOG - logoSlovenská republika je jedným z desiatich zakladajúcich členov IPPOG a jej aktivity sú od začiatku podporované zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Rovnako Národný program pre učiteľov fyziky SR v CERN má už niekoľkoročnú tradíciu a najväčší podiel na jeho finančnej podpore má sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: MŠVVaŠ SR, TV Hronka, IPPOG

Zdroj foto: IPPOG a Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Súvisiace:

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Stromová kôra v sebe skrýva zdraviu prospešné látky.
Zistite viac