Medzi ocenených na STU patrí aj prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.


Medzi ocenených na STU patrí aj prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.

Prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD. – Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave patrí medzi tých, ktorým bolo udelené ocenenie Profesor roka 2018. Odovzdal mu ho vtedajší rektor univerzity prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. vedie úspešné tímy STU pracujúce na medzinárodných vedeckých grantových projektoch, z ktorých sú dva v rámci programu Horizon 2020. Je expertom pre tvorbu Stratégie regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR, Stratégie pre konverziu regiónu Horná Nitra. Zastupuje STU v Slovak Smart City Cluster, kde je aj predsedom predstavenstva. Pôsobí tiež ako člen poradných zborov viacerých ministerstiev, domácich aj zahraničných inštitúcií.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste reagovali na zisk tak prestížneho ocenenia?

M. FINKA: Ocenenia rektora patria k prejavom spoločenského uznania vedeckej a pedagogickej práce, ktoré sú na Slovensku dlhodobo podhodnotené. Takže každé takéto uznanie je potešením.

S. C.: Čo považujete za najdôležitejší počin, ktorý sa vám počas doterajšej kariéry podaril?

M. FINKA: Vytvorenie tímu šikovných mladých ľudí, ktorí s nasadením a záujmom nesú štafetu priestorového plánovania ako vedného a študijného odboru dopredu a zotrvávajú na Slovensku a univerzite napriek tomu, že v zahraničí a súkromných firmách by mali niekoľkonásobne vyššie platy.

prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD.

S. C.: Čím sa momentálne zaoberáte?

M. FINKA: V tíme SPECTRA Centra excelentnosti EU pri STU riešime 6 európskych projektov a dva projekty H2020 zamerané na problematiku udržateľného využívania územia v mestských funkčných územiach a smart ekologicky orientovaný rozvoj miest a regiónov. Okrem toho máme projekty medzinárodnej spolupráce v Číne, Srí Lanke, krajinách západného Balkánu. Ich spoločným menovateľom sú inovácie v rozvoji miest a regiónov. Na Slovensku sa snažíme o odbornú podporu tvorby kľúčového dokumentu pre rozvoj SR – Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 ako kľúčového implementačného dokumentu Agendy 2030 Organizácie spojených národov.

S. C.: Ak si zoberieme horizont 5 rokov, čo v rámci vašej kariéry plánujete?

M. FINKA: Základom našej práce je transdisciplinárny prístup ako základ pre integráciu sociálnych, technologických, ekonomických a environmentálnych inovácií v rámci smart a eko konceptov manažmentu priestorového rozvoja miest a regiónov. Veríme, že sa nám podarí v krátkej budúcnosti tento prístup premietnuť nielen v rámci našich aktivít v Shanghai, ale aj na Slovensku do tzv. living labs, čiže živých laboratórií umožňujúcich overovanie inovatívnych prístupov v praxi mestského a regionálneho rozvoja.

 

Rozhovor a foto poskytol: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ekologické faktory spoločne vytvárajú prostredie pre život jednotlivých organizmov.
Zistite viac