Ľudia v EÚ: kto sme a ako máme žiť?

08. jan. 2016 • Spoločenské vedy

Ľudia v EÚ: kto sme a ako máme žiť?

Podľa prieskumu Európskej komisie – People in the EU: who are we and how do we live? – pôrodnosť má v súčasnosti klesajúcu tendenciu a starších ľudí neustále pribúda. Európska komisia tieto prieskumy vykonáva pravidelne už od roku 1973. Tento prieskum zachytáva obyvateľov Európskej únie (EÚ), vychádza z údajov sčítania ľudu z roku 2011 a iných dátových zdrojov.

Výsledky prieskumu nám pomáhajú lepšie pochopiť ako žijú ľudia v dnešnej Európe. Ako sa učia, pracujú, aké sú najčastejšie rodinné a domáce štruktúry, a ako sa menia. Zvyšovanie dĺžky života, upadajúca fertilita a sťahovanie budú zohrávať stále väčšiu úlohu v politickom, ekonomickom a v spoločenskom živote. Európania žijú zdravšie a dlhšie, zvyšujúca sa priemerná dĺžka života môže byť spojená s pokrokom v medicíne a väčším povedomím ľudí o zdraví. Tento vývoj sa prejavuje v rastúcom podiele starších osôb v populácií EÚ. Európa taktiež zažíva nízku mieru pôrodnosti. V rozvinutých svetových ekonomikách je to v priemere 2,1 dieťaťa na jednu ženu. A tak sa relatívny podiel mladých ľudí v EÚ znižuje.

Starnutie populácie je jedným z najväčších sociálnych a hospodárskych výziev, pred ktorými EÚ stojí. Európa v roku 2014 mala vyše 500 miliónov obyvateľov, z ktorých takmer 94 miliónov bolo vo veku 65 rokov a viac. Zaujímavosťou je, že ženy tvoria z počtu obyvateľov EÚ nad 65 rokov 57,5 %. Rodová prevaha žien sa teda znížila. Najvyšší počet starších ľudí žijúcich v EÚ bol zaznamenaný v španielskom hlavnom meste Madrid – 989 tisíc osôb vo veku 65 a viac. Druhý najvyšší počet – 949 tisíc – bol v Barcelone. No, a napokon, tretiu najvyššiu hodnotu – 809 tisíc – malo hlavné mesto Talianska, Rím. V priemere je v EÚ 13,4 % domácností tvorených jednou osobou vo veku 65 rokov a viac. Najvyšší počet seniorov nad 65 rokov žijúcich osamote mal v roku 2011 dánsky región Hovedstaden – 42,4 %. V roku 2011 žila takmer polovica žien nad 85 rokov osamote. V Luxembursku je najviac seniorov nad 85 rokov žijúcich v sociálnych zariadeniach – 32,9 %.

Podiel starších osôb, ktoré pracujú je vyšší. Najvyššia miera aktivity bola zaznamená v Rumunsku, vyše 20 % Rumunov vo veku od 65 do 84 rokov je stále ekonomicky aktívnych. Najviac ekonomicky aktívnych seniorov nad 85 rokov žije práve v tejto krajine – 9,6 %. Dôvodom môže byť, že značná časť obyvateľstva – seniorov pokračuje v práci v rodinných poľnohospodárskych podnikoch (farmy, hospodárstva).

Cestovanie po celom svete je niečo, čo zväčša baví všetky generácie. No to, či sa z cestovného ruchu budete tešiť aj v neskoršom veku, je spojené mnohokrát s dostupnosťou príjmov. V Dánsku v roku 2013 viac ako 4 z 5 Dánov – seniorov boli na dovolenke.

Niektorí seniori zostávajú opatrní čo sa týka používania technológií, počítačov a internetu. V roku 2014 viac ako jedna tretina starších ľudí – 38 % vo veku od 65 do 74 rokov používala internet pravidelne, raz do týždňa.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto prieskume, informácie nájdete na www.ec.europa.eu/eurostat/

Zdroj: People in the EU: who are we and how do we live?

Foto: www.morguefile.com

Spracovala a preložila: Bibiana Kubašková

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
RNA môže v bunke plniť viac úloh, a to vďaka tomu, že sa v nej nachádza vo viacerých formách/typoch.
Zistite viac