Letná škola Viva La Science bola o experimentálnej bakteriológii, ale aj embryotechnológiách či biomedicíne

30. sep. 2018 • Biologické vedy

Letná škola Viva La Science bola o experimentálnej bakteriológii, ale aj embryotechnológiách či biomedicíne

Posledný týždeň Letnej školy Viva La Science bol nabitý naozaj hodnotnými prednáškami či prezentáciami v podaní slovenskej vedeckej kapacity. Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. predstavila prácu v Laboratóriu experimentálnej bakteriológie.

„Vyhodnocujeme vzorky potravín so zameraním na rôzne skupiny baktérií, ale aj kvasiniek a mikroskopických vláknitých húb. Momentálne robíme na troch projektoch: mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výroby, mikrobiologická kvalita tradičných slovenských výrobkov ako sú korbáčiky a parenice či rôzne druhy mlieka a s Katedrou fyziológie živočíchov sa venujeme hodnoteniu mikrobiologickej kvality spermií.“

Doc. RNDr. František Strejček, PhD. z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, odhalil tajomstvá embryotechnológií. Mladí účastníci Letnej školy mali tiež možnosť zažiť Biomedicínsky deň, počas ktorého privítali návštevu z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v zložení doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH – RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.; Mgr. Barbora Konečná, PhD. a Mgr. Jozef Čonka.

Nakoniec sa vrátili tam, kde začali – do Kongresovej sály Výskumného centra AgroBioTech, kde RNDr. Mikuláš Oros, PhD. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach prednášal o ich tyoparazitologickom výskume na Slovensku a v zahraničí. Je špecialistom na parazitárne ochorenia z potravín a aktívne v tejto problematike spolupracuje spolu s Taiwanom.

Prednášajúci počas Viva La Science predstavili mladým účastníkom každodenný život vo vede a výskume. Letná škola sa konala v auguste 2018. Celkovo prišlo 32 expertov z oblasti biológie a biotechnológií, ktorí študentov vtiahli do zákutí ich vedeckého života a ukázali, že dobrá veda sa dá robiť aj na Slovensku. Letnú školu Viva La Science zastrešoval kolektív zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Projekt Viva La Science

************************************************

Projekt Viva La Science bol zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia venujúcich sa štúdiu biologických a biotechnologických disciplín na Slovensku.

„Letné školy predstavujú intenzívny mesačný vzdelávací projekt, ktorý poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť zúčastniť sa každodenného výskumného prostredia a ktoré sú zložené zo základných komponentov vedecko-výskumného života. Letné školy zahŕňali prednášky a diskusie zamerané na relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a rozvoju kreatívneho myslenia,“ uvádzajú organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.facebook.com/VivaLaScience/

https://sites.google.com/view/vivalascience/domovská-stránka

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - zima
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Osteoporóza je systémové ochorenie, ktoré postihuje celý skelet.
Zistite viac