Chemické prvky – polokovy, nekovy, halogény a vzácne plyny


Kvíz pre vás pripravila Zuzana Vetrecin Čeplíková.


QUARK
téma mesiaca
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Extrapolácie 2017
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Okolo 920 druhov vyšších rastlín na Slovensku je nepôvodných.
Zistite viac