Kvalita vody na kúpanie v Európe za rok 2017


Kvalita vody na kúpanie v Európe za rok 2017

Každé leto milióny občanov v Európe využíva vodu na plávanie, rekreáciu a relax. Európa má veľkú rozmanitosť krásnych pláží a miest na kúpanie a každý rok milióny Európanov trávia víkendy a dovolenky na svojich obľúbených plážach, aby sa schladili pri vode.

V správe, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia sa hodnotí kvalita vody určenej na kúpanie v roku 2017, čo naznačuje, kde sa očakáva, že kvalita vody určenej na kúpanie bude v roku 2018 dobrá. Správa bola zostavená na základe informácií z viac ako 21 000 vôd určených na kúpanie v 28 členských štátoch EÚ. Správa zahŕňa aj vody na kúpanie v Albánsku a vo Švajčiarsku.

Podľa správy splnilo minimálne požiadavky na kvalitu v zmysle pravidiel EÚ takmer všetkých 21 801 lokalít na kúpanie sledovaných minulý rok po celej Európe, z ktorých 21 509 sa nachádza v 28 členských štátoch EÚ (95,9 %). Kvalitu vôd na kúpanie v 292 lokalitách monitorovalo a nahlásilo aj Albánsko a Švajčiarsko.

Celkový počet vôd na kúpanie, ktoré uvádzajú v Európskej únii od roku 1990 , graf

Celkový počet vôd na kúpanie, ktoré sa uvádzajú v Európskej únii od roku 1990

Na konkrétnych výsledkoch monitorovania vidno mierny pokles počtu lokalít v EÚ, ktoré spĺňajú najvyššie normy pre „výbornú“ vodu a minimálne požiadavky stanovené v smernici EÚ o vode určenej na kúpanie. Kvalitatívnu normu „výbornej“ vody spĺňalo minulý rok v celej Európe 85 % lokalít, čo je o niečo menej ako v roku 2016 (85,5 %). Poklesol aj počet tých, ktoré spĺňajú minimálne kritérium „dostatočnej“ kvality, a to z 96,3 % na 96 %. Mierny pokles spôsobil predovšetkým vplyv letného dažďa na výsledky skúšky a zmenená metodológia v Rumunsku a Švédsku.

Lokalít, ktoré boli označené za „nevyhovujúce“, je od roku 2016 v EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku takmer nezmenený počet (1,5 % v roku 2016 a 1,4 % v roku 2017).

Kvalita vôd na kúpanie v r. 2017 pre 28 členských štátov EÚ. Albánsko a ŠvajčiarskoKvalita vôd na kúpanie v r. 2017 pre 28 členských štátov EÚ, Albánsko a Švajčiarsko

Kvalita vody na kúpanie v Európe sa za posledných 40 rokov od zavedenia smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie výrazne zlepšila. V zmysle smernice sa začala kvalita vody efektívne monitorovať a riadiť, čo viedlo k tomu, že do vody sa dostalo výrazne menej neupravovaných alebo čiastočne upravovaných komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu čoraz viac lokalít na kúpanie nielen spĺňa minimálne normy kvality, ale zlepšilo kvalitu vody na najvyššiu úroveň. EEA spolu s tohtoročnou správou uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktualizované správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o smernici.

Konkrétne údaje v jednotlivých krajinách

Hodnotenie výbornej kvality získalo viac ako 95 % lokalít na kúpanie v piatich krajinách: Luxembursko (všetkých 12 uvádzaných lokalít), Malta (98,9 % všetkých lokalít), Cyprus (97,3 % všetkých lokalít), Grécko (95,9 % všetkých lokalít) a Rakúsko (95,1 % všetkých lokalít).

Všetky monitorované lokality na kúpanie v Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, na Cypre, v Grécku, v Lotyšsku, Luxembursku, na Malte, v Rumunsku, Slovinsku a Švajčiarsku, dosiahli v roku 2017 minimálne „dostatočnú“ kvalitu (v súlade s minimálnymi normami kvality stanovenými v smernici o vode na kúpanie).

Najvyšší počet lokalít s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody bolo zistených v troch krajinách - v Taliansku (79 lokalít na kúpanie, t. j. 1,4 %), vo Francúzsku (80 lokalít na kúpanie, t. j. 2,4 %) a v Španielsku (38 oblastí, t. j. 1,7 %). Z členských krajín EÚ bol najvyšší podiel nevyhovujúcich vôd na kúpanie zaznamenaný v Estónsku (štyri vody na kúpanie, t. j. 7,4 %), Írsku (sedem vôd na kúpanie, t. j. 4,9 %) a v Spojenom kráľovstve (21 vôd na kúpanie, t. j. 3,3 %).

Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ v rokoch 2013 – 2017Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ v rokoch 2013 – 2017

Ľudské zdravie aj naďalej ohrozuje znečistenie vôd fekálnymi baktériami, a to najmä, ak sa zistí vo vodách na kúpanie. Plávanie vo vode na znečistených plážach alebo v jazerách môže spôsobovať ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie podľa smernice o vode určenej na kúpanie sa zakladá na dvoch mikrobiologických parametroch: na obsahu črevných baktérií enterococcus a Escherichia coli. V právnych predpisoch sa uvádza, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako „výbornú“, „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií. Ak je kvalita vody klasifikovaná ako nevyhovujúca, mali by členské štáty podniknúť určité kroky, napr. vydať zákaz kúpania alebo umiestniť varovný oznam, informovať verejnosť a prijať vhodné nápravné opatrenia.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: European Bathing Water Quality in 2017

European Bathing Water Quality in 2017
EEA Report No 2/2018
ISSN 2315-1846/1977-8449

Ďalšie informácie:

Country reports 2017 bathing season (EÚ)

Slovakia 2017 bathing water report (Slovensko)

 

 

 

 

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Krátkoperiodická kométa 46P/Wirtanen patrí do Jupiterovej rodiny komét.
Zistite viac