JA Slovensko pomáha úspešným stredoškolákom napredovať

25. sep. 2017 • Ekonomické vedy a obchod

JA Slovensko pomáha úspešným stredoškolákom napredovať

JA Mladý líder 2017 je celoslovenská študentská konferencia, určená pre 30 najlepších študentov – absolventov programov podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. Cieľom konferencie je inšpirovať a motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa raz stali lídrami a profesionálmi vo svojej budúcej práci. 

Celoslovenská konferencia sa konala v dňoch 19. – 22. septembra 2017 s podporou spoločnosti Citi Foundation a  pod záštitou neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko.  Zúčastniť sa jej mohli  iba tí  študenti, ktorí v školskom roku 2016/2017 obsadili víťazné priečky v súťažiach organizovaných JA Slovensko. Museli skĺbiť svoje vedomosti a líderské schopnosti a preukázať organizačný talent, prezentačné a komunikačné zručnosti.

Študenti na konferencii absolvovali interaktívne workshopy pod vedením odborných lektorov a koučov globálnej banky Citi. Riešili reálnu výzvu z praxe, pričom sa zamerali nielen na sebapoznávanie, ale aj na posilnenie schopnosti tímovej spolupráce a krízového riadenia.

JA Mladý líder 2017 - workshop

Programový riaditeľ JA Slovensko Peter Kalčevský zhodnotil: „JA Mladý líder je unikátna príležitosť pre študentov, počas štyroch dní preveriť si svoje schopnosti, limity a zručnosti. Mnohí z nich si na začiatku myslia, že sú jedineční, niektorí sa naopak podceňujú. Práve kombinácia rôznych tematických workshopov a lektorov s niekoľkoročnými skúsenosťami im pomôže odhaliť ich skutočné možnosti a pripraviť ich aj pre reálny svet práce.“ 

„Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce je kľúčové pre našu budúcnosť,” uviedla generálna riaditeľka Citi na Slovensku Veronika Špaňárová a dodala: „Preto Citi na Slovensku už viac ako 20 rokov podporuje rozvoj podnikateľského vzdelávania študentov. Verím, že študentom sa konferencia páčila a pomohla im posunúť sa ďalej na ceste k profesijnému životu.”  

JA Slovensko, n. o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania. Projektová manažérka je Alžbeta Šrenkelová. Kontakt: srenkelova@jaslovensko.sk.

Citi na Slovensku spolupracuje s neziskovou organizáciou JA Slovensko prostredníctvom nadácie Citi Foundation už od roku 1997. Citi podporuje praktické programy JA Slovensko zamerané na podporu podnikavosti a podnikateľskej gramotnosti tak finančne, ako aj aktívnou účasťou svojich zamestnancov v jednotlivých projektoch organizácie. Viac o Citi Slovenská republika nájdete na www.citibank.sk.

Citi Foundation prispieva k podpore ekonomického rozvoja a k zlepšeniu života ľudí v nízkopríjmových komunitách po celom svete. Investuje do projektov, ktoré sprístupňujú finančné služby širšiemu okruhu osôb, uľahčujú mladým ľuďom nájdenie práce a vnášajú svieži vietor do budovania ekonomicky pulzujúcich miest. Prístup „Viac ako filantropia“, ktorý Citi Foundation vyznáva, v maximálnej možnej miere využíva mimoriadnu odbornosť banky a jej zamestnancov v prospech nášho poslania, líderstva a inovácií. Viac informácií nájdete na stránke www.citifoundation.com.

 

Informácie a foto poskytla: Mgr. Ľubomíra Schlosserová, PR konzultant

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND
Noc výskumníkov 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nedostatok pohybu je rizikom pre všetky vekové kategórie.
Zistite viac