Hmyzožravá rosnička okrúhlolistá ako účinný nástroj voči škodcom

07. apr. 2018 • Biologické vedy

Hmyzožravá rosnička okrúhlolistá ako účinný nástroj voči škodcom

Škodcovia rôznych druhov rastlín sú neželanou súčasťou, ktorú je nutné nejakým spôsobom eliminovať. Doteraz tak dochádzalo najmä použitím chemických látok, ktoré ale môžu priniesť aj neželané vedľajšie účinky. Vedci postupne prichádzajú na to, že kontrola škodcov rastlín aplikovaním biologických činidiel je sľubnou alternatívou k použitiu chemických látok.

Napriek tomu iba 5 až 15 % z 250 000 až 500 000 existujúcich druhov vyšších rastlín bolo skúmaných z hľadiska biologickej aktivity. Zistilo sa, že hmyzožravá rosnička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia, L.) môže byť novým zdrojom PR génov pre biotechnológiu. Ako konštatovali autori príspevku s touto tematikou Ildikó Matušíková, Jana Libantová, Jana Moravčíková, Ľudmila Mlynárová a Jan-Peter Nap, revolúcia v biotechnológii priniesla ešte väčší záujem o identifikáciu a izoláciu génov, ktoré kódujú cenné bioaktívne zložky. „Gény, ktoré sa podieľajú na ochrane rastlín pred patogénmi, tzv. pathogenesis-related (PR) genes – patogénne súvisiace gény, obsahujúce 17 podskupín (PR1 – PR17), boli najmasívnejšie skúmané v oblasti produkcie rôznych rastlín odolných voči škodcom. Ich úspešné používanie sa však ukázalo ako obmedzené. Napríklad sa zistilo, že len PR proteíny špecifických skupín sú toxické pre testované patogény in vitro. Okrem toho rastlinné patogény sú často tolerantné voči (toxickým) metabolitom produkovaným ich hostiteľom, ale sú citlivé na štrukturálne príbuzné metabolity iných nehostiteľských rastlín.“

Spomenutá skupina vedcov vo svojej práci hľadala prítomnosť PR génov v rosničke okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) ako zástupkyni hmyzožravých rastlín. ´Génový pool´ rodu Drosera rotundifolia L. bol identifikovaný a analyzovaný sekvenciami kódujúcimi proteíny súvisiace s patogenézou (PR). Sekvencia získaná v ich štúdii predstavuje jednu z prvých sekvencií kódujúcich nukleárne gény v rosničke a prináša prvý dôkaz o prítomnosti glukanáz v rosničkách. Potenciálne použitie tejto sekvencie v biotechnológii sa považuje za vhodné. 

„Proteíny súvisiace s patogenézou sú v rastlinnej ríši všadeprítomné. Mnohé z nich dokázali, že prispievajú k ochrane rastlín proti napadnutým patogénom, čo ich robí veľmi cennými pre biotechnológiu ako alternatívnemu prístupu k použitiu fungicídov na potravinových plodinách. Boli identifikované a klonované stovky génov kódujúcich rôzne membrány PR z rôznych rastlinných druhov a je tu rastúci záujem o izoláciu z nových, neobvyklých zdrojov. V rámci tohto konceptu sa hmyzožravé rosničky testovali na PR sekvencie,“ konštatovali autori.

 

Informácie poskytla: Ildikó Matušíková, PhD., Katedra ekochémie a rádiológie, Univerzita sv. Cyrila a  Metoda v Trnave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Bergadder/

Uverejnila: VČ

Hore
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2017 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Snehovou lavínou rozumieme náhle uvoľnenie snehovej masy dolu svahom.
Zistite viac