Hľadajú sa možnosti kultúrneho rozvoja Dunaja

14. máj. 2017 • Stavebné inžinierstvo

Hľadajú sa možnosti kultúrneho rozvoja Dunaja

Vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete „Dunajská kultúrna promenáda“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky Dunaj do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. To je hlavným cieľom medziregionálneho projektu „DANUrB“ – Danube Urban Brand, zameraný na vytvorenie regionálnej siete vybudovanej prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania. Ide o snahu posilniť „Dunajskú“ kultúrnu identitu a solidaritu.

Ako hovoria riešitelia projektu , zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Za Slovenskú republiku projekt zastrešuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je druhým najväčším partnerom projektu.

Medzi jeden z najdôležitejších cieľov „DANUrB“ patrí tiež vytvorenie spoločnej značky podporovaním nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť. Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov.

mapa

Cieľom virtuálnych prehliadok ako ďalšieho výstupu projektu je sprístupniť nepreskúmanú kultúru menších miest pozdĺž rieky, zvýšiť ich atraktivitu a konkurencieschopnosť vo vzťahu k susediacim veľkým mestám. Ako uvádza Ing. arch. Ján Legény, PhD., projektový a komunikačný manažér, pôsobiaci na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v priebehu riešenia projektu sa bude realizovať výskum kultúrneho a historického dedičstva in-situ, realizovaný na viacerých medzinárodných workshopoch (výskumníkmi, expertmi, študentmi, komunitami) a miestne štúdie budú poskytovať praktické údaje o konkrétnej situácii.

„DANUrB stratégia“ má byť skoncipovaná z dôvodu sformulovania spoločného priestorovo – kultúrneho strategického akčného plánu. „Dunajská kultúrna promenáda“ sa stane platformou pre vybudovanie kultúrnej siete a spoločný rozvoj miest. Chystá sa tiež mobilný sprievodca „Pocket Guide“, ktorý má v špeciálnych prehliadkach prepojiť všetky kultúrne a historické dáta, využiteľné pre turistov po celom svete;tí sa k nim dostanú jednoducho a bezplatne stiahnutím aplikácie do smartfónu.

Pilotné aktivitysú podľa Ing. arch. Jána Legénya, PhD. sprevádzané exhibíciami, festivalmi, otvorenými diskusiami a inštaláciami a budú prebiehať v jednotlivých mestách pozdĺž rieky s cieľom poukázať na prepojenie Dunajských komunít a otestovať praktické využitie výstupov projektu.

 

Na projekte DANUrB sa výskumne podieľa ako koordinátor Budapest University of Technology and Economics, jedna z vedúcich vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku a Európe, sedem ďalších univerzít, šesť štátnych vzdelávacích inštitúcií a spoločensko-kultúrnych mimovládnych organizácií, osem podnikov z oblasti cestovného ruchu a neziskových organizácií, osemnásť regionálnych a miestnych samospráv zo siedmych krajín. Cieľom partnerskej spolupráce je podpora rozvoja Dunajského regiónu ako jednej silnej a udržateľnej turistickej destinácie. Tento projekt je financovanýz programu medzinárodnej spolupráce Interreg Danube Transnational Program 2014 – 2020 a spolufinancovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja – ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci – IPA II.)

 

PODUJATIA PROJEKTU

 

Informácie a foto poskytol: Ing. arch. Ján Legény, PhD., projektový a komunikačný manažér Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
TVT 2017 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
S laserom sa stretávame aj v supermarketoch pri čítaní čiarových kódov.
Zistite viac