Gymnazistom spestrili vyučovanie mladí vedci

09. feb. 2018 • Iný

Gymnazistom spestrili vyučovanie mladí vedci

Projekt Slovenskej akadémie vied „Roadshow mladých vedcov po školách“ mal včera svoje pokračovanie na gymnáziách v Nitrianskom kraji. RNDr. Margaréta Fogelová, PhD. z Virologického ústavu SAV, Ing. Igor Mračka, PhD. z Matematického ústavu SAV a Mgr. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV a Historického ústavu SAV vystriedali na hodinách učiteľov a zamestnávali pozornosť žiakov.

„Primárnym cieľom mojej hodiny bolo ukázať študentom na gymnáziách, že súčasný negatívny obraz o Afrike v Európe, je do veľkej miery dedičstvom európskeho koloniálneho rasizmu 19. storočia. Ten zámerne vykresľoval Afričanov ako zaostalých a primitívnych, zatiaľ čo Európania sa považovali za vrchol ľudskej existencie. Takéto stereotypné vnímanie Afriky a Afričanov je v európskej spoločnosti dodnes prítomné, vrátane niektorých intelektuálov a politických elít. Mojím cieľom bolo tiež ukázať, že Európa a Afrika sú síce kultúrne odlišné, no nikdy neboli od seba izolované. Majú za sebou dlhú históriu komplikovaných vzájomných vzťahov a v priebehu historického vývoja sa navzájom ovplyvňovali,“ povedal Silvester Trnovec.

Mladý výskumník dodal, že cesta k žiakom priamo do škôl má v dnešnej dobe obrovský význam, a to predovšetkým z pohľadu spoločenských vied.

„V uplynulých rokoch na Slovensku narástla popularita jedincov a politických hnutí, ktoré otvorene šíria xenofóbiu, rasizmus a politický populizmus. Dnešná mladá generácia je prostredníctvom internetu a sociálnych sietí vystavená rôznym dezinformačným kampaniam, ktoré zámerne negatívne formujú ich vnímanie súčasného globalizovaného sveta. Považujem preto za veľmi dôležité, aby sa odborné poznatky získané serióznym vedeckým výskumom v spoločenských vedách, dostávali populárnou formou čo najviac medzi žiakov a študentov škôl, ale aj do celej slovenskej verejnosti,“ povedal Silvester Trnovec.

Biologička Margaréta Fogelová hovorila o víruse chrípky, o tom ako sa brániť pred ochorením spôsobeným týmto vírusom, ale aj o aktuálnej epidemiologickej situácii a o práci v laboratóriu. Deň strávený so žiakmi vníma ako skúsenosť, ktorá ju mnohé naučila.

„Je to veľmi zaujímavý projekt, ktorého úlohou je priblížiť vedeckú prácu žiakom rozhodujúcim sa o svojej budúcnosti. Pre mňa osobne je takýto kontakt veľmi dôležitý, pretože ma posúva vpred,“ povedala výskumníčka.

RNDr. Margaréta Fogelová, PhD. z Virologického ústavu SAV počas výučby

„Príbeh grafickej karty – od počítačovej hry ku vede“ – tak nazval svoju prednášku Igor Mračko z Matematického ústavu SAV. Jeho téma zaujala pozornosť učiteľov aj žiakov, no pýtali sa napríklad aj na tému umelej inteligencie a jej hrozieb, povedal matematik.

„Ide o popularizačne orientovanú prednášku, kde diskutujem limity vývoja počítačov, ktoré treba v budúcnosti prekonať. Všímam si aj históriu a súčasný stav v oblasti superpočítačov, poukazujem na vývoj grafických kariet za účelom získať lepšie a realistickejšie počítačové hry, čím sa z týchto zariadení stal výkonný nástroj pre vedecké výpočty. Na záver prednášky som uviedol niekoľko príkladov využitia grafických kariet pre simulovanie zložitých chemických reakcií, evakuácie štadióna a na prúdenia tekutín. Uviedol som aj príklady, ako sme tieto zariadenia využili na riešenie praktických úloh z oblasti transportu zemného plynu na oddelení aplikovanej matematiky na našom ústave,“ povedal Igor Mračka.

 

Informácie a foto poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bunková smrť, odborne nazývaná apoptóza, je pre človeka nielen užitočná, ale aj potrebná.
Zistite viac