Funkčný mestský región Košice – workshop

05. dec. 2017 • Iný

Funkčný mestský región Košice – workshop

Výsledky výskumu „Funkčný mestský región ako inovatívny prístup k integrovanému rozvoju územia v podmienkach Slovenskej republiky" bol inšpiratívnou témou pre expertov z Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dňa 4. 12. 2017 sa k tejto téme uskutočnil workshop.

Na workshope boli prezentované návrhy na zlepšenie spravovania územia. V rámci výskumu odborníci na verejnú správu vymedzili na základe metódy sledovania odchádzok a dochádzok za prácou medzi mestom a obcami funkčný mestský región Košice, ktorý zahŕňa mesto Košice, 29 okolitých obcí na základe dochádzok za prácou do mesta a 5 obcí na základe ich priradenosti do funkčnej mestskej oblasti podľa Partnerskej dohody SR. Následne počas roka 2017 realizovali rozhovory s predstaviteľmi mesta Košice a so starostami 32 obcí zadefinovaného funkčného mestského regiónu Košice.

Silvia Ručinská a Eva Výrostová z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo svojich vystúpeniach vysvetlili, že podstatou mestského regiónu je existencia prirodzených vzťahov medzi obcami a mestom, ich previazanosti v rámci výskumu definovanej najmä prostredníctvom odchádzok z obcí za prácou do mesta Košice. Poukázali na to, že zmyslom vymedzenia funkčného mestského regiónu je vytvorenie predpokladu pre optimalizáciu správy územia, pre zvýšenie kvality života obyvateľov a poskytovaných služieb prostredníctvom spoločných aktivít a zabezpečenie jeho integrovaného rozvoja. Zároveň komentovali výsledky prieskumu, ktorý sa orientoval na zhodnotenie spolupráce medzi obcami a mestom Košice, spolupráce v rámci funkčnej mestskej oblasti Košice vymedzenej pre potreby čerpania IROP a spolupráce medzi obcami okolia Košíc navzájom.

Workshopu sa zúčastnilo 13 starostov z obcí a viacerí odborníci z akademického prostredia a tretieho sektora. Na workshope odznelo množstvo údajov, ktoré už niekoľko mesiacov zbierali odborníci v okolitých obciach, ktoré by mohli byť zahrnuté v projekte „Funkčný mestský región.“ Oslovení starostovia sa zhodli na tom, že podpora prepojenia medzi mestom a obcami je potrebná, i keď nie všetky obecné problémy, dokážu v spolupráci s mestom riešiť.

Primátor mesta Košice reagoval na podnety starostov a na výsledky prieskumu konkrétnymi návrhmi spolupráce mesta a obcí a oslovil expertov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, aby sa ich práca na téme funkčného mestského regiónu neskončila týmto workshopom.

Pohľad na worshop v Košiciach dńa 4. 12. 2017

Cieľom workshopu bolo na základe výsledkov výskumu podnietiť diskusiu s prítomnými zástupcami obecnej samosprávy, regionálnej samosprávy a odborníkmi z univerzít o možnostiach spolupráce mesta a obcí, spolupráce obcí navzájom a možnostiach rozvoja územia. 

 

Informácie poskytla: Mária Hrehová, tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala a uverejnila: MI

 

Hore
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2017 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Migrácia je jednou z najväčších výziev 21. storočia.
Zistite viac