Európska cena za udržateľnosť

06. sep. 2018 • Iný

Európska cena za udržateľnosť

Európska komisia uvádza v roku 2018 po prvýkrát Európsku cenu za udržateľnosť, ako odmenu za úsilie a tvorivosť európskych občanov, podnikov a organizácií.

Cieľ tejto ceny je jasný: vyzdvihnúť inšpirujúce príklady iniciatív, ktoré pomáhajú premietať globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja do konkrétnych riešení a príležitostí.

Vzhľadom na prierezový charakter cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa európska cena za udržateľnosť zameriava na konkrétne témy súvisiace s ročnými témami vybranými na politickom fóre OSN na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj.

Tohtoročnou témou je „Posilnenie postavenia občanov a zabezpečenie inkluzívnosti a rovnosti“.

Obálka publikácie Súťaž je otvorená pre štyri kategórie zainteresovaných strán:
1. mládež,
2. verejné subjekty,
3. súkromné subjekty,
4. občiansku spoločnosť.

Víťazov vyhlási prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a podpredseda Jyrki Katainen počas slávnostného odovzdávania ceny na vysokej úrovni na jar 2019. Cena je nehmotného charakteru – povedie k zásadnému zviditeľneniu, ktorý sa prejaví v podobe obnoveného záujmu verejnosti a zvýšenia publicity v médiách.

Máte záujem? Neotáľajte! Informácie o tom, ako sa zapojiť do súťaže, nájdete tu. Konečný termín na predloženie prihlášok je 14. septembra 2018. Môžete sa stať ďalším európskym šampiónom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja!

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tejto ceny sa obráťte na generálny sekretariát: SG-STAKEHOLDERPLATFORM-SDG@ec.europa.eu.

 
Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

European Sustainability Award

Pravidlá súťaže

Súvisiace:

Podujatia
Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
veľká noc 2019
Prechod VK na VND - jar
FVF 2019
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Črevná mikroflóra nadobudnutá pri pôrode ovplyvňuje mozog a mentálne zdravie.
Zistite viac