EÚ chce znížiť prítomnosť akrylamidu v potravinách

29. aug. 2017 • Pôdohospodárske vedy

EÚ chce znížiť prítomnosť akrylamidu v potravinách

Akrylamid je chemikália, ktorá sa ukázala byť prítomná v potravinách v dôsledku postupov varenia, z ktorých niektoré sa používajú už mnoho rokov, dokonca aj stáročia. Akrylamid je karcinogénna látka, ktorá vzniká z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek asparagínu (aminokyselina) a sacharidov pri  spracovaní potravín pri vysokej teplote, hlavne pri vyprážaní, pražení a pečení, predovšetkým vo výrobkoch zo zemiakov, cereáliách, káve a kávovinových náhradkách. Jeho prítomnosť rozpoznáme napríklad podľa tmavšej farby opečených potravín.

Prítomnosť akrylamidu v potravinách bola prvýkrát zistená v roku 2002 a odvtedy prebieha výskum s cieľom identifikovať opatrenia na zníženie jeho prítomnosti v potravinách. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v roku 2015 potvrdil, že akrylamid je karcinogénnou látkou a že súčasná miera vystavenia akrylamidu z potravy poukazuje na riziko v súvislosti s jeho karcinogénnymi účinkami. Úrad EFSA takisto uviedol, že hladiny akrylamidu sa v posledných rokoch priebežne neznižovali. Okrem toho sa v rámci vyšetrovaní, ktoré vykonali členské štáty na základe odporúčania Európskej komisie, preukázalo, že existujú veľké rozdiely v tom, ako prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú dobrovoľné zmierňujúce opatrenia zacielené na znižovanie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

Zástupcovia členských štátov EÚ odhlasovali v posledných dňoch návrh Európskej komisie na zníženie prítomnosti akrylamidu v potravinách. Je to dôležitý krok EK v oblasti ochrany zdravia občanov. V novom nariadení  sú aj informácie, ktoré pomôžu občanom ako sa vyhnúť vystaveniu tejto látke a nariadenie prispeje k obmedzeniu tejto látky, ktorá patrí medzi karcinogény.

Po začatí vykonávania tohto nového nariadenia sa bude od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov vyžadovať, aby uplatňovali povinné opatrenia na zníženie prítomnosti akrylamidu v závislosti od veľkosti a povahy ich prevádzok.

Komisia tiež plánuje začať rokovania s členskými krajinami o dodatočných opatreniach, ako je napríklad stanovenie maximálnych hladín akrylamidu v niektorých potravinách, bezodkladne po prijatí tohto nariadenia. Nadobudnutie účinnosti by mohlo byť  na jar 2018.

Návrh smernice nájdete tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Ilustračné foto: Pixabay.com

 

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2017 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Schopnosť rastlín adaptovať sa, je veľká.
Zistite viac