Elektrické impulzy nášho srdca


Elektrické impulzy nášho srdca

Činnosť srdca sa spúšťa a reguluje spontánnou tvorbou elektrických impulzov.

Srdce predstavuje obdivuhodnú pumpu, ktorá pravidelnými sťahmi neúnavne pumpuje krv do obehu. Každý sťah srdca je vyvolaný elektrickým impulzom, ktorý sa za normálnych okolností spontánne tvorí v špecializovanom zhluku buniek srdca, je to tzv. udavač kroku (pacemaker). Elektrický impulz prechádza na svalovinu predsiení, a postupuje ďalej špecializovanými dráhami až dosiahne svalovinu komôr. Elektrický impulz vyvolá v svalovine predsiení a následne v svalovine komôr ich kontrakciu. Touto vysoko synchronizovanou činnosťou sa zabezpečuje optimálne pumpovanie krvi do obehu. Udavač kroku určuje pravidelnosť a rýchlosť kontrakcií srdca, a prispôsobuje ich aktuálnej potrebe.

Špecializované elektricky aktívne bunky sa počas vývoja plodu objavujú veľmi skoro, srdiečko embrya začína pulzovať približne 21 dní po počatí. Ak zoberieme priemerný počet úderov srdca 70 za minútu, tak počas 80 rokov života to znamená približne 3 miliardy elektrických impulzov, ktoré sa v našom srdci vytvoria. Záznam elektrickej aktivity srdca sa nazýva elektrokardiogram.

Štúdium tejto problematiky je možné na odboroch:

Medicína: fyziológia, patofyziológia, kardiológia

Fyzika: biofyzika

Technika: spracovanie biosignálov

Informatika: modelovanie, simulácie

 

Autor: MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc, Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
Aurelium - centrum vedy
Noc výskumníkov 2017
Veda v Centre
TVT 2017 výtvarná súťaž
film Cesta času
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2017 fotografická súťaž
Extrapolácie 2017
QUARK
téma mesiaca
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
kam za vedou 2
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Olej repky olejnej nachádza uplatnenie aj v potravinárskom, kožiarskom a gumárenskom priemysle.
Zistite viac