Elektrické impulzy nášho srdca


Elektrické impulzy nášho srdca

Činnosť srdca sa spúšťa a reguluje spontánnou tvorbou elektrických impulzov.

Srdce predstavuje obdivuhodnú pumpu, ktorá pravidelnými sťahmi neúnavne pumpuje krv do obehu. Každý sťah srdca je vyvolaný elektrickým impulzom, ktorý sa za normálnych okolností spontánne tvorí v špecializovanom zhluku buniek srdca, je to tzv. udavač kroku (pacemaker). Elektrický impulz prechádza na svalovinu predsiení, a postupuje ďalej špecializovanými dráhami až dosiahne svalovinu komôr. Elektrický impulz vyvolá v svalovine predsiení a následne v svalovine komôr ich kontrakciu. Touto vysoko synchronizovanou činnosťou sa zabezpečuje optimálne pumpovanie krvi do obehu. Udavač kroku určuje pravidelnosť a rýchlosť kontrakcií srdca, a prispôsobuje ich aktuálnej potrebe.

Špecializované elektricky aktívne bunky sa počas vývoja plodu objavujú veľmi skoro, srdiečko embrya začína pulzovať približne 21 dní po počatí. Ak zoberieme priemerný počet úderov srdca 70 za minútu, tak počas 80 rokov života to znamená približne 3 miliardy elektrických impulzov, ktoré sa v našom srdci vytvoria. Záznam elektrickej aktivity srdca sa nazýva elektrokardiogram.

Štúdium tejto problematiky je možné na odboroch:

Medicína: fyziológia, patofyziológia, kardiológia

Fyzika: biofyzika

Technika: spracovanie biosignálov

Informatika: modelovanie, simulácie

 

Autor: MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc, Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
téma mesiaca
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Syndróm XXX, resp. tzv. superžena sa vyskytuje u 1 z 900 – 1 000 narodených dievčatiek.
Zistite viac