Doc. Barbara Ukropcová – nominovaná na Slovenku roka 2017

12. máj. 2017 • Lekárske vedy

Doc. Barbara Ukropcová – nominovaná na Slovenku roka 2017

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., lekárka a vedkyňa z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, bola nominovaná v 9. ročníku prestížnej ankety Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. 

Venuje sa výskumu systémových a molekulárnych mechanizmov účinkov fyzickej (ne)aktivity na zdravie, ako aj uplatneniu cvičenia v prevencii a liečbe cukrovky 2. typu, neurodegeneratívnych (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba) či onkologických ochorení. Výskumu obezity a cukrovky sa začala venovať počas svojho 3,5-ročného pobytu v Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, USA, kde študovala bunkovú plasticitu a kapacitu spaľovať tuky na modeli ľudských svalových buniek. 

Bola a je riešiteľkou mnohých domácich a zahraničných projektov a autorkou odborných článkov, publikovaných v prestížnych zahraničných časopisoch, zameraných na mechanizmy vzniku obezity a cukrovky 2. typu, účinky cvičenia a na úlohu kostrového svalu ako mediátora adaptácie odpovede na cvičenie. O výsledkoch výskumu prednáša na domácich a zahraničných konferenciách a pravidelne sa zúčastňuje aj na prednáškach a akciách určených pre verejnosť, s cieľom popularizovať vedu a poukázať na význam pravidelnej fyzickej aktivity pre zdravie.

O účinkoch pohybu ako aj o uplatnení „cvičenia na predpis“, s cieľom zvýšiť fyzickú zdatnosť a svalovú silu v rámci prevencie a liečby chronických ochorení, prednáša študentom LFUK a FTVŠ UK v Bratislave. Dr. Ukropcová je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a zakladajúcou členkou iniciatívy zameranej na fyzickú aktivitu u diabetikov (ExPAS), ktorá vznikla v rámci Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD).

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., v laboratóriu

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Mohli by ste nám priblížiť obsah svojej pedagogickej a výskumnej činnosti?

B. UKROPCOVÁ: Venujem sa klinickej aj laboratórnej práci, teda dizajnovaniu, koordinácii a realizácii štúdií biomedicínskeho výskumu, plánujem analýzy vzoriek biologického materiálu aj experimenty na bunkových kultúrach. Momentálne u nás prebieha intervenčná štúdia, zameraná na účinky silovo-vytrvalostného tréningu na metabolizmus, pamäť, svalovú silu a fyzickú zdatnosť seniorov. Tréning prebieha pod dohľadom skúsených trénerov a vedcov z FTVŠ a v spolupráci s neurológmi a ďalšími klinickými lekármi. Zameriavame sa aj na molekulárne mediátory, sprostredkovateľov benefičných účinkov  cvičenia.

Ako vedec sa teda snažím identifikovať mechanizmy / molekuly, ktorými nás pohyb takpovediac lieči, a ako lekár sa snažím poukázať na efektívnosť pravidelného cvičenia z hľadiska prevencie a liečby rôznych chronických chorôb. Veľa času trávim prácou so študentmi – s diplomantmi a najmä s doktorandmi, s ktorými projekty realizujeme. O význame pravidelného pohybu a naopak, o devastačnom vplyve a mechanizmoch, ktorými nás ovplyvňuje sedavý životný štýl, učím medikov na LFUK aj študentov smeru Šport a zdravie na FTVŠ. V rámci rôznych konferencií a akcií prednášam o význame pravidelnej fyzickej aktivity a možnosti jej využitia v klinickej praxi. Vieme, že pravidelné cvičenie je doslova elixírom zdravia a jeho prospešnosť je podložený množstvom vedeckých dôkazov, jeho potenciál sa však v klinickej praxi zatiaľ využíva len málo.  Chceme lepšie pochopiť to, AKO cvičenie funguje – a v spolupráci s klinickými lekármi a profesionálnymi trénermi tak podporovať uplatnenie cvičenia v klinickej praxi. Bezprostredný benefit pre účastníkov našich štúdií je jednoznačný.

Preventívna medicína je iná ako klasická klinická medicína, kedy riešite to, čo bolí. Prevencia je pragmatická, redukuje riziko ochorenia a jeho komplikácií do budúcnosti, nevyhnutne v spolupráci s pacientom, ktorý preberá alebo sa učí preberať za svoje zdravie zodpovednosť. Je to dlhý proces a spravidla nemá okamžitý rukolapný výsledok – ale spája sa so šancou na zdravší život a menšiu spotrebu farmakoterapie. Nepochybujem, že v budúcnosti bude cvičenie s cieľom zvýšenia fyzickej zdatnosti bežne využívaným prostriedkom prevencie a liečby ochorení aj u nás, na Slovensku.

Z vystúpenia doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD.

M. B.: Na čo ste najviac hrdá alebo ktoré svoje dosiahnuté výsledky považujete za najvýznamnejšie?

B. UKROPCOVÁ: Prispeli sme k poznaniu dialógu medzi tukom a svalom. Možno si to ani neuvedomujeme, ale ide o naše dva najväčšie orgány a harmonická komunikácia medzi nimi je pre zdravie veľmi dôležitá. A závisí aj od toho, ako sme fit – čiže aj od toho, ako pravidelne cvičíme. Zistili sme, že adiponektín, hormón tukového tkaniva, ktorý sa znižuje pri obezite, zvyšuje kapacitu kostrového svalstva páliť tuky. V jednej z našich štúdii sme zistili, že kalorická reštrikcia – teda obmedzenie množstva skonzumovaných kalórií – zlepšuje aktivitu mitochondrií (továrne bunky, producenti energie) a znižuje oxidačný stres, čo veľmi pravdepodobne prispieva k jej život predlžujúcim a snáď aj omladzujúcim účinkom.

Zistili sme, že hormón kostrového svalu – irisín – klesá pri cukrovke, a mohol by prispievať k progresii tohto zákerného chronického ochorenia. Pozorovali sme, že bunky izolované zo svalu odzrkadľujú  charakteristiky svojho darcu, a to aj keď ich týždne kultivujeme v inkubátore. Naznačuje to existenciu mechanizmov, ktoré môžu imprintovať naše gény – teda sprostredkujú odtlačok prostredia či životného štýlu v našej genetickej informácii. Pozorovali sme, že pravidelné cvičenie zlepšenuje zdravotný stav u pacientov s Parkinsonovou chorobou či ľudí vo včasných štádiách diabetu a zlepšuje pamäť u seniorov. Veľmi zaujímavé výsledky majú naše práve ukončené či prebiehajúce projekty. Takže uvidíme. 

Veľkú radosť mi robí náš zohratý výskumný tím, zložený najmä zo študentov, ktorí však pracujú s entuziazmom a nasadením, vďaka čomu fungujeme ako zohratá klinicko-laboratórna jednotka. Úspechom pre mňa je, že na systémovej, bunkovej a molekulárnej úrovni rozvíjame výskum pohybovej aktivity, a to v rámci relatívne rozsiahlej spolupráce na Slovensku aj v Rakúsku, Švajčiarsku, Česku, Taliansku, Kanade či v Austrálii. Za veľký úspech považujem množstvo ľudí, ktorí sa aj vďaka účasti v našich štúdiách naštartovali a ďalej pokračujú v cvičení. Vytvorenie takéhoto modelového systému spojeného s poskytovaním spätnej väzby o účinkoch cvičenia, edukáciou a najmä možnosťou ďalej = dlhodobo a pravidelne cvičiť pod odborných vedením kolegov z FTVŠ a SZU. Práve toto je pre nás transláciou priamo do praxe a ukážkou, ako by mohla v praxi fungovať spolupráca medzi klinikmi, vedcami, fyziológmi cvičenia a trénermi. 

M. B.: Ako vnímate nomináciu na Slovenku roka 2017?

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.B. UKROPCOVÁ: Akoby mi niekto ponúkol Oskara. Je to nečakané. A myslím na množstvo ďalších žien, ktoré si takéto ocenenie za svoju každodennú prácu zaslúžia. Zároveň nomináciu vnímam ako možnosť poukázať na to, že aj v dnešnej dobe farmakoterapie a digitálnych technológií máme stále k dispozícii veľmi efektívny a pritom tak málo využívaný fyziologický spôsob prevencie a liečby chronických ochorení – pravidelný pohyb. Ak by sme cvičeniu / fyzickej aktivite venovali viac priestoru na školách, v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, v médiách či vo svojich individuálnych životoch, mali by sme zdravšiu populáciu a menší problém s dôsledkami nadváhy a obezity. Viac fyzickej aktivity je koniec koncov jedným z dôvodov, vďaka ktorým sa v Holandsku ako zatiaľ v jedinej európskej krajine podarilo zastaviť epidémiu obezity. 

M. B.: Ako sa vám darí skĺbiť svoju náročnú prácu s tradičnou úlohou ženy – matky v rodine?  

B. UKROPCOVÁ: Je to náročná puzzle, a pozná ju toľko žien. Ako to robiť optimálne vlastne neviem. Navyše nie som zrovna systematik, ktorý má všetko dokonale zorganizované. Stále sa učím. Je fajn vzdať sa v niektorých ohľadoch perfekcionizmu, a naopak, robiť čo najlepšie veci, ktoré sú naozaj dôležité – či už doma, alebo v práci. Je fajn vedieť občas ignorovať neporiadok, čítať si po večeroch s Jakubom (11 r.) alebo ísť do kina s Kikinou (17 r.). Vymýšľanie spôsobov, ako pri výchove detí zvládať digitálne technológie je výzva. S Jozefom (manžel) pravidelne beháme – je to skvelý relax. Život je pohyb, a keď do určitej hĺbky viete, akým spôsobom to funguje a čo všetko v nás pravidelný pohyb ovplyvňuje, stáva sa z neho aj prirodzená nevyhnutnosť. Často pracujem doma, resp. mimo „klasickú“ pracovnú dobu, v noci alebo cez víkend. Nevyhnutnou ingredienciou a oporou doma aj v práci je môj manžel Jozef.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ivona Orešková (Slovenka roka), Ivan Majerský a Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

 

V kategórii Veda a výskum ankety Slovenka roka 2017 boli okrem doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD., nominované: doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH a doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., ktoré sme tiež požiadali o rozhovor.

Hlasovať môžete do 2. júna 2017 na http://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vitamín B1 pomáha rozvíjať fantáziu a kreativitu.
Zistite viac