Cronobacter nesie meno po titánovi Kronovi

22. júl. 2015 • Lekárske vedy

Cronobacter nesie meno po titánovi Kronovi

Vedeli ste, že potenciálne nebezpečný bakteriálny rod Cronobacter je pomenovaný podľa gréckeho titána Krona, ktorý prehĺtal svoje novonarodené deti?

Rod Cronobacter patrí medzi príležitostné patogény a spôsobuje vážne, niekedy až smrteľné, ochorenia najmä u novorodencov a dojčiat (napr. meningitídu, sepsu, enterokolitídu). Za najpravdepodobnejší zdroj infekcie sa pokladá sušená detská výživa. Rod Cronobacter je veľmi odolný voči nepriaznivým podmienkam v prostredí. Veľkým nebezpečenstvom je najmä schopnosť niektorých kmeňov prežívať aj pri vyšších teplotách (52°C – 58°C). Veľmi dôležité je preto dodržiavať správne postupy pri rehydratácii sušenej výživy mliekom alebo vodou s teplotou okolo 70°C. Okrem toho je spomínaný mikroorganizmus odolný aj proti vysušeniu a je schopný pevne sa zachytiť na povrchy ako silikón, latex, polykarbonát, antikor, sklo alebo PVC (veľmi často je to materiál použitý pri výrobe detských lyžičiek, fliaš, cumlíkov a i.). Všetky tieto skutočnosti podporujú prežívanie bakteriálneho rodu v nevhodných životných podmienkach.

Štúdium tejto problematiky je možné na odboroch:

  • biológia
  • molekulárna biológia

 

Autor: RNDr. Jana Bellová, PhD., Ústav molekulárnej biomedicíny LF, UK

Foto: http://fotky-foto.sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
Prechod VK na VND - zima
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
UI a algoritmy strojového učenia dokážu so 74 % presnosťou predvídať prípady schizofrénie.
Zistite viac